Foto: Duroc Machine Tool.

Feb 9, 2018

Duroc ökar försäljningen


Starkt kvartal för industrihandeln.

Industrigruppen Duroc lämnar rapport för andra kvartalet (1 oktober-31 december) för räkenskapsåret 2017/2018. Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 573,9 Mkr (418,2). Resultatet efter skatt uppgick till 64,8 Mkr (4,1) och inkluderar värdeskapande effekter i samband med förvärvet av Bonar Agro med uppskattningsvis ca 45 Mkr.

"Konjunkturläget i allmänhet fortsätter att vara gott på de segment och marknader som Duroc är verksamt inom. Tillväxten inom tillverkningsindustrin i Norden och Baltikum är stark och investeringsklimatet hos kundbasen är positivt," skriver vd John Häger i rapporten.

"Industrihandel gjorde ett starkt kvartal jämfört med föregående år. Försäljningen i kvartalet uppgick till 115,7 Mkr (88,2) varav Finland, Baltikum och Sverige bidrog mest. Bra försäljning i kombination med de minskningar i kostnadsmassan som tidigare rapporterats resulterade i ett rörelseresultat på 8,1 Mkr (1,6) för affärsområdet."

"Efterfrågan på fiber minskade i slutet på kvartalet framförallt i Europa. Vår bedömning är att det rör sig om en temporär nedgång kopplat till lagerjusteringar hos kundbasen. Affärsområde Fiber genererade ett rörelseresultat på 34,7 Mkr (4,0)."

"Kalla vintrar innebär större slitage på järnvägshjul. En mild vinter 2016/2017 ledde till en trög start på kvartalet för det tungt säsongsbetonade Duroc Rail. Konsekvensen blev onormalt låg fakturering under kvartalet. Rörelseresultatet för Övrig Industri blev 0,8 Mkr (4,9). Kostnader av engångskaraktär relaterade till utbildningsinsatser,
underhåll samt kvalitetscertifieringar påverkade rörelseresultatet negativt. I slutet på året kom volymerna tillbaka till för säsongen normala nivåer igen och förväntningarna på utvecklingen innevarande kvartal är betydligt högre."

Under kvartalet har Duroc investerat 74 Mkr i företagsförvärv, ökad maskinkapacitet i USA och Österrike samt i arbetsmiljöförbättrande åtgärder inom fibertillverkningen.

IFGLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    123