Foto: Duroc.

Feb 25, 2019

Duroc ökar ägandet i brittisk industrikoncern


Har haft sjunkande lönsamhet de senaste åren.

Duroc har för ca 12 MSEK förvärvat ytterligare motsvarande 3% av aktiekapitalet i det engelska börsbolaget Carclo plc. Efter investeringen kontrollerar Duroc 10% av aktiekapitalet i Carclo.

Carclo plc är en industrikoncern med en omsättning om ca 1 700 MSEK fördelat över tre oberoende affärsområden. För mer information, se http://www.carclo.co.uk.

Carclos respektive affärsområden uppvisar historiskt god lönsamhet och tillväxt. Betydande investeringar har under senare år gjorts i utbyggnad av koncernens produktionskapacitet.

Problem med bemanning respektive inkörning av ny kapacitet samt tillkommande produktlinjer, har tillsammans med höga centrala kostnader jämte underskott i pensionsstiftelser för vilka bolaget är garant, lett till en sammantaget sjunkande lönsamhet och också börskurs de senaste åren.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT