Oct 29, 2020

Duroc breddar sin strategi


Industrigruppen vill öka sina tillväxtmöjligheter genom expansion inom fler områden.

Duroc, som är ett långsiktigt investeringsbolag inom industri och handel, meddelade på onsdagen att bolagets investeringsområde har breddats till att inte endast omfatta produktion eller industrihandel. Dessutom förändrar bolaget rapporteringsstrukturen för att bättre styra och följa resultatutvecklingen.

För att öka Durocs tillväxtmöjligheter har bolagets styrelse beslutat att bredda Durocs investeringshorisont till att även omfatta andra typer av verksamheter inom industri och handel som kan vara helt nya för Duroc.

 Dessutom kommer Duroc i högre grad än tidigare att tillföra extern relevant expertis i bolagens operationella styrelser.

-Genom att vidga horisonten för vad vi köper ökar naturligen våra tillväxtmöjligheter. Vår affärsidé och strategi för långsiktigt värdeskapande består; vi förvärvar bolag med förbättringspotential till rimliga värderingar som vi vidareutvecklar med fokus på långsiktigt värdeskapande, men nu i fler vertikaler än tidigare, sa John Häger, koncernchef för Duroc.

Från och med rapporten för första kvartalet, som släpps den 5 november, rapporteras Durocs större innehav var för sig. De större bolag som kommer att rapporteras separat är IFG, Drake Extrusion, Cresco, DMT-Group, Cotting Group och Rail. Mindre innehav som UPN, DLC och Herber konsolideras i en grupp benämnd ”Mindre bolag”.

 -Genom den nya rapporteringsstrukturen tydliggörs vår affärsidé och det blir lättare att följa de framsteg som görs när vi kommer in som ägare”, sa John Häger.  

På rapportdagen torsdag den 5 november kl. 11.00 kommer Duroc att hålla en presskonferens för att berätta mer om den breddade investeringsinriktningen, vad den nya rapporteringsstrukturen innebär och hur bolaget ser på framtiden.  
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    123