Foto: Duroc AB

Aug 23, 2019

Minskat resultat för Duroc


Bäst presterade den amerikanska fiberverksamheten samt Duroc Machine Tool-gruppen.

Duroc-koncernens nettoomsättning minskade med 2 procent under kvartalet till 775,5 Mkr (789,8). Den organiska tillväxten minskade med 9 procent. Koncernens rörelseresultat minskade till 26,6 Mkr (47,7) och resultatet efter skatt landade på 41,7 Mkr (49,6). 

Omsättningen minskade i kvartalet jämfört med samma period föregående räkenskapsår. Resultatminskningen förklaras delvis av en ogynnsam produktmix i relation till ett starkt jämförelsekvartal, skriver vd John Häger i rapporten.

Cresco, fiberverksamheten i USA och enskilda marknader inom Duroc Machine Tool-gruppen är de bäst presterande enheterna i Duroc-koncernen under det fjärde kvartalet jämfört med motsvarande kvartal räkenskapsåret 17/18.

Duroc Machine Tool ökade omsättningen med 20 procent. Enskilda marknader som Danmark och Sverige har utvecklats mycket väl. Danmark har fördubblat omsättningen jämfört med föregående år och i Sverige har försäljningen ökat med 30 procent. Även rörelseresultatet har utvecklats starkt i DMTgruppen. Bakom förbättringen ligger organisatoriska satsningar, fokus på kostnadseffektivitet och ett förbättrat säljarbete.

Förändringsarbetet inom stapelfiberenheterna i Europa, som lanserades i början av 2019 har löpt enligt plan och är nödvändigt för att nå en succesivt tillfredsställande lönsamhetsnivå på ett par års sikt. Viss återhämtning inom några av de mest lönsamma applikationerna bidrog positivt under det fjärde kvartalet samtidigt som orderingången från bilindustrin förblev under förväntan. Totalt sett sågs en återhämtning av volymerna under kvartalet men till en ogynnsam produktmix, vilket påverkat marginalerna.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018/2019
 • Sep 16, 2019

  Teknikskiftet inom fordonsindustrin

  Reportage Man måste välkomna ny teknik och nya utmaningar om man vill finnas kvar, menar Magnus Johansson på Automotive Components Floby AB.
  286
 • Sep 16, 2019

  Bli smartare i Hannover

  Reportage Nu öppnas dörrarna till EMO och i år finns det extra anledning att åka till Hannover.
  131
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • AC Floby Magnus Johansson Reportage

  Teknikskiftet inom fordonsindustrin

  Man måste välkomna ny teknik och nya utmaningar om man vill finnas kvar, menar Magnus Johansson på Automotive Components Floby AB.
  286
 • EMO Reportage

  Bli smartare i Hannover

  Nu öppnas dörrarna till EMO och i år finns det extra anledning att åka till Hannover.
  131

 • Teknik

  50 procent lättare

  Världens första moduluppbyggda hybridkedja från igus, tillverkad av stål och plast.
  12