Foto: Duroc AB

Nov 7, 2019

Duroc lyfter i kvartalet


Förbättrad lönsamhet i samtliga affärsområden.

Duroc ökar omsättningen med 23 procent första kvartalet i sitt brutna räkenskapsår, juli-september 2019. Omsättningen uppgick till 866,2 MSEK (704,4). Justerad EBITDA*, där positiva effekter från IFRS 16 exkluderats, ökade med 66 procent och uppgick till 47,1 MSEK (28,5), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 5,4 procent (4,0). Rörelseresultatet uppgick till 94,7 MSEK (15,5), inklusive 65,7 MSEK i upplösning av negativ goodwill från förvärvet av Cotting Group.

Samtliga affärsområden har under första kvartalet förbättrat sin lönsamhet. Viss avmattning i efterfrågan noteras i delar av koncernen, samtidigt som förbättrade marginaler bidragit till den positiva utvecklingen. Garntillverkningen i USA, DMT samt Rail är de produkter och enheter som utvecklats starkast i perioden, skriver vd John Häger i rapporten.

Han framhåller också koncernens starka finansiella ställning som en extra trygghet och god beredskap att gripa kommande tillfällen till förvärv i flykten.

Duroc-koncernen har i sina verksamheter en god spridning över olika branscher såväl som geografiska marknader. Denna bredd i verksamheten bedöms vara en ytterligare styrkefaktor för koncernen, skriver John Häger.
    Annons
  • Omvandlare till fotovoltaiska paneler

    Under de senaste åren har vi observerat ett ökande intresse för ”grön energi”. Det dyker upp ett antal applikationer för energiutvinning från fritt tillgängliga källor och bland dessa är installationer av fotovoltaiska paneler mest populära.
    0
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT