Foto: Duroc AB

Nov 7, 2019

Duroc lyfter i kvartalet


Förbättrad lönsamhet i samtliga affärsområden.

Duroc ökar omsättningen med 23 procent första kvartalet i sitt brutna räkenskapsår, juli-september 2019. Omsättningen uppgick till 866,2 MSEK (704,4). Justerad EBITDA*, där positiva effekter från IFRS 16 exkluderats, ökade med 66 procent och uppgick till 47,1 MSEK (28,5), motsvarande en justerad EBITDA*-marginal om 5,4 procent (4,0). Rörelseresultatet uppgick till 94,7 MSEK (15,5), inklusive 65,7 MSEK i upplösning av negativ goodwill från förvärvet av Cotting Group.

Samtliga affärsområden har under första kvartalet förbättrat sin lönsamhet. Viss avmattning i efterfrågan noteras i delar av koncernen, samtidigt som förbättrade marginaler bidragit till den positiva utvecklingen. Garntillverkningen i USA, DMT samt Rail är de produkter och enheter som utvecklats starkast i perioden, skriver vd John Häger i rapporten.

Han framhåller också koncernens starka finansiella ställning som en extra trygghet och god beredskap att gripa kommande tillfällen till förvärv i flykten.

Duroc-koncernen har i sina verksamheter en god spridning över olika branscher såväl som geografiska marknader. Denna bredd i verksamheten bedöms vara en ytterligare styrkefaktor för koncernen, skriver John Häger.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT