Foto: Duroc.

Feb 17, 2017

Duroc genomför jätteförvärv och får ny huvudägare


Med förvärvet stiger Durocs koncernomsättning till  över 2,2 miljarder kronor.

Vid Durocs extra stämma den 15 februari blev det klart med Duroc ABs (publ) förvärv av International Fibres Group AB. Säljare av IFG är Peter Gyllenhammar AB. Förvärvet betalas i sin helhet med 31 671 100 nyemitterade aktier i Duroc. 

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att emittera 31 671 100 aktier av serie C i Duroc AB till Peter Gyllenhammar, som tillsköt samtliga aktier i International Fibres Group AB som betalning för de nyemitterade Duroc-aktierna.

PGAB är sedan tidigare ägare till ca 18 % av aktierna i Duroc, och blir i och med affärens genomförande initialt ägare till cirka 85 procent av aktiekapital och röster i det utvidgade Duroc. I samband med affären avser Traction att förvärva 1 825 000 aktier i Duroc från PGAB.

Efter transaktionen kommer PGAB och Traction att kontrollera 79,5 respektive 9,8 procent av Duroc. 

International Fibres Group AB är en internationellt ledande producent av polypropylenbaserad fiber och filamentgarn. IFG tillverkar cirka 110 000 ton fibrer och garn per år i sina dotterbolag i USA, Storbritannien, Österrike samt Belgien vilket genererar en omsättning om cirka 1 900 Mkr (2015/16). Fibern används för en mängd olika applikationer av industriella köpare inom t.ex. bil- och textilindustrin.

- Det känns jättebra! säger Durocs styrelseordförande Sture Wikman i en kommentar till Svensk Verkstad. Duroc har under den senaste tiden avvecklat eller sålt de verksamheter som inte varit lönsamma. Kvarvarande verksamheterna Duroc Rail, Duroc Laser Coating och Duroc Machine Tool uppvisar lönsamhet och omsättningen 2016 uppgick till ca 400 miljoner kronor. Med stärkta finansiella resurser och en större kritisk massa som bas kan nya ägaren Peter Gyllenhammar fortsätta att utveckla industrikonglomeratet Duroc mot tillväxt och stabil lönsamhet.

- Jag bedömer att IFG har en stor tillväxtpotential, och i kombination med Durocs likartade affärsintriktning, får bolagen både tillgång till den publika marknaden för riskkapital och bättre organisatoriska förutsättningar. PGAB kommer att vara en långsiktig ägare i Duroc och skall bistå den utvidgade koncernen med aktivt stöd avseende framtida företagsförvärv,  säger Peter Gyllenhammar, ägare till PGAB, i ett tidigare uttalande.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT