Foto: Duroc.

Aug 29, 2017

Stark rapport från Duroc


Dock otillfredsställande lönsamhet i Duroc Machine Tool-gruppen, där åtgärder nu vidtagits.

Industrigruppen Duroc redovisar sin bokslutskommuniké och har enligt tidigare pressmeddelande ändrat räkenskapsår från kalenderår till brutet räkenskapsår med avslut 30 juni. Rapporten omfattar således 6 månader.

Nettoomsättningen för kvartalet april-juni uppgick till 585,8 MSEK (478,0). Rörelseresultatet blev 22,5 MSEK (14,6) och industrigruppen har vid periodens utgång en skuldfri balansräkning med en nettokassa om 81,8 MSEK (19,2).

Sista kvartalet avslutades starkt där efterfrågan framförallt inom affärsområde Industri bidrog positivt till omsättningsökningen.

"I USA såg vi stark efterfrågan från möbelindustrin. I Europa är det bilindustrin samt tekniska applikationer såsom t.ex. filtertillverkning som driver affären mest," skriver Durocs koncernchef John Häger i rapporten.

I affärsområde Industri ingår verksamheterna International Fibres Group (IFG), Duroc Rail och Duroc Laser Coating. IFG står för huvuddelen av affärsområdets omsättning. IFG är en av världens ledande oberoende producenter av polypro - pylenbaserade fibrer och garner med huvudsakliga kunder inom bilindustri, anläggningsindustri, möbelindustri och filterindustri med flera. Nettoomsättningen i kvartalet april-juni 2017 uppgick till 526,6 Mkr (478,0). Rörelseresultatet uppgick till 25,2 Mkr (14,6).

Affärsområde Industrihandel, som idag utgörs av Duroc Machine Tool-gruppen med verksamheter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Baltikum, utvecklades svagare än förväntat i förhållande till marknaden i övrigt. Nettoomsättningen i kvartalet april-juni 2017 uppgick till 60,7 Mkr (-). Rörelseresultatet uppgick till -2,5 Mkr (-)

Rörelseresultatet har belastats med omstruktureringskostnader om 2,4 MSEK. Vidtagna åtgärder bedöms sänka affärsområdets fasta kostnadsmassa med ca 6 MSEK på årsbasis. "Affärsområdets lönsamhet är uppenbart otillfredsställande. Tillsättandet av ny affärsinriktad ledning kopplat med en väsentlig reduktion av den fasta kostnadsnivån i främst den svenska verksamheten bedöms leda till en förbättrad, uthållig, resultatnivå från 2017/2018," kommenterar John Häger.

Den 1 maj 2017 tillträdde Jörgen Frisendahl som ny vd för Duroc Machine Tool. Han kom senast från en position som teknisk chef på Sandvik Coromant med affärsområde Norra Europa.

Duroc förvärvade i feburari 2017, genom en apportemission IFG. Genom apportemissionen blev IFG:s tidigare aktieägare, Peter Gyllenhammar AB, majoritetsägare i Durockoncernen. Koncernens årsomsättning ökade därmed till ca 2 200 MSEK. Duroc har idag ca 580 anställda, verksamma i Europa och USA.  

Efter periodens utgång, under juli månad 2017, tecknade Duroc ett avtal med Low & Bonar Plc om att förvärva det belgiska företaget BonarAgro, verksamt inom ”non-woven”-sektorn. BonarAgro omsätter ca 20 M€. Tillträde är planerat till den 30 september 2017. Köpeskillingen uppgår till 7 M€. Förvärvet bedöms stärka koncernens resultat från 2017/2018.

IFGLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT