SGT-800

Gasturbin SGT-800. Foto: Siemens.

Mar 16, 2020

Dubbelaffär till Siemens


Ska leverera totalt 16 gasturbiner med tillverkning i Trollhättan och Finspång.

Siemens Industrial Turbomachinery AB har fått ytterligare två order från Belarus på gasturbiner av modell SGT-800 med tillverkning i Finspång och Trollhättan. Turbinerna ska installeras i två nya kraftverk som ska uppföras i landet och köras på spetslast vid eltoppar.

Den ena beställningen kommer från Minsk Republican Unitary Enterprise of Electricity Industry (RUE Minskenergo) som köper sex gasturbiner av typen SGT-800, generatorer och annan elutrustning till ett nytt kraftverk som ska uppföras i Minsk. Kraftverket ska vara klart att tas i drift i december 2021 och får en kapacitet på 300 megawatt (MW).

Den andra beställningen kommer från Brest Republican Unitary Enterprise of Electricity Industry (RUE Brestenergo) och består av fem gasturbiner och tillhörande utrustning av samma typ som ovan till ett kraftverk med en kapacitet på 250 MW som ska uppföras i anslutning till Berezovskaya kombikraftverk i Beloozersk. Den nya anläggningen ska tas i drift i december 2021.

Tidigare fick Siemens även en order på fem SGT-800 till två kraftverk i Vitebsk-regionen i Belarus. Även dessa ska tas i drift i slutet på 2021.

Gemensamt för alla tre beställningarna är att gasturbinerna ska fungera som reserv- och balanskraft till framtida vind-, sol- och kärnkraftverk samt till befintliga kraftverk, och därigenom stötta energiomställningen i Belarus.

Gaskraftverken kommer att vara i drift ca 700 timmar per år med 350 starter per år och kan nå full effekt på 15 minuter. De kommer att spela en avgörande roll för att optimera landets elnät.

– Tre order på tre månader visar vilket förtroende Belarus sätter i vår teknologi och vår kapacitet. Våra effektiva och flexibla gasturbinlösningar kompletterar sol- och vindkraft med den stabilitet som energisystemet behöver för att kunna stötta en hållbar omställning, säger Hans Holmström, VD för Siemens Industrial Turbomachinery AB.

Siemens Industrial Turbomachinery AB med säte i Finspång, är en del av det fristående Siemensbolaget Siemens Gas and Power (GP), en ledande innovatör för dagens och framtidens energisystem. GP har bred kompetens inom hela värdekedjan för energi och erbjuder en unikt omfattande portfölj för allmännyttiga företag, oberoende kraftproducenter, operatörer av överföringssystem samt industriföretag.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT