DRS Shape

Håkan Göransson, platschef för Shape Process Automation i Ronneby. Foto: Techtank.

Nov 26, 2019

DRS i Ronneby blir Shape Process Automation


– Man kan säga att vi är lite av pionjärer i Europa vad gäller robotiserad vattenskärning, säger Håkan Göransson, platschef på Shape i Ronneby.

DRS, Dynamic Robotic Solutions, i Ronneby har nyligen lagt till namnet Shape Process Automation, vilket också är det företagsnamn som marknadsförs utåt. Anledningen är strukturella förändringar inom Shape Technologies Group som företaget ingår i. I övrigt ser verksamheten ut precis som tidigare med spetskompetens inom området vattenskärning.

Shape Process Automation Europe (SPA) har tillverkning i Ronneby, sälj och service i Tyskland, Frankrike, England och Tjeckien. Förutom SPA Europe finns det även bolag i USA, Kanada och Sydkorea. I Ronneby arbetar ett 50-tal medarbetare med att leverera vattenskärningsmaskiner med specialprogrammerade ABB-robotar över hela världen. Kunderna finns framför allt inom fordonsindustrin, och fokus för Shape process automations vattenskärningsmaskiner är mjuka material till exempelvis bildetaljer, så kallade automotive soft trim, såsom innertak och mattor.

SPETSKOMPETENS INOM VATTENSKÄRNING OCH MJUKVARUPROGRAMMERING
– Man kan säga att vi är lite av pionjärer i Europa vad gäller robotiserad vattenskärning. Det var här vi byggde den första robotiserade vattenskärningsmaskinen 1984, och därefter har det rullat på. Vår kärna kan sägas ligga i att skära med noggrannhet och här är Shape världsledande inom de mjuka materialen, berättar Håkan Göransson, platschef på Shape i Ronneby.

Det som medarbetarna i Ronneby framför allt jobbar med är utveckling, design, montering och testning av vattenskärningsmaskinerna. Själva tillverkningen av de olika delarna ligger hos olika samarbetspartners, vissa av dem ingår också i koncernen Shape Technologies Group. I utvecklingsarbetet av en maskin jobbar man mycket med mekanisk design, programmering, simulering och optimering av robotceller.

VÄRLDSVANA MEDARBETARE
Shape har kunder över hela världen – från hemmaplan i Blekinge levererar de till många länder i Europa men även till länder såsom Sydafrika, Brasilien, USA, Indien och många fler – och vid installation av en ny vattenskärningsmaskin åker alltid ett par tekniker med för att installera maskinen. Oftast handlar det om en vecka, men det kan även röra sig om längre tid om det handlar om speciallösningar.

– Därför är det viktigt när vi anställer nya medarbetare att de både vill och vågar resa ut i världen till våra kunder, säger Håkan Göransson.

Vad gäller kompetensförsörjningen har Shape precis som många andra företag idag svårast att få tag i automationsingenjörer och robottekniker.

– Vi efterfrågar framför allt djup robotkompetens, och det är inte helt lätt att hitta. Vi har haft en del kontakt och samarbete med yrkeshögskolor och högskolor, till exempel vad gäller praktik och exjobb, men här finns säkert mer vi kan utveckla. Våra systemtekniker är ofta elektriker från början, som vi utbildar internt och här kan vi också dra nytta av ABB:s utbildningar för kompetensutveckling, säger Håkan Göransson.

SATSNING PÅ LASERSKÄRNING
Kärnverksamheten för företaget är som beskrivits vattenskärning. Det nya är att man nu även satsar på skärning med fiber och CO2-laser, bland annat med eget labb och ett nytt patent på ett sätt att skära.
– Här kan vi verkligen dra nytta av att vi ingår i en större koncern. Genom vår USA-verksamhet, som är stora inom laser, har vi god support och spetskompetens inom detta område, säger Håkan Göransson.

Shape har nyligen levererat sin första fiberlasermaskin ut till kund. Att utöka erbjudandet med laser gör att företaget kan ta sig an nya kunder som inte har de mjuka materialen som deras vattenskärningsmaskiner arbetar med.

– Utvecklingen handlar i första hand om att effektivisera dagens CNC-lösningar för laserskärning av presshärdade komponenter som i stor utsträckning används av fordonsindustrin för att reducera vikt och öka säkerheten säger Per Josefsson VD på SPA. Vi har redan tittat in i ett flertal andra applikationer där laser lämpare sig väl för skärning i olika material såsom plast och gummi.

DRS
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT