Oct 24, 2016

Drönardomen från Högsta Förvaltningsdomstolen


Obemannad farkost med kamera är att jämställa med en övervakningskamera, där det krävs särskilt tillstånd för fotografering.

Den 21 oktober offentliggjorde Högsta förvaltningsdomstolen sin dom, i en process som drivits av Datainspektionen, rörande fotografering från drönare. Domstolen slår fast att en obemannad farkost med kamera är att jämställa med en övervakningskamera, där det krävs särskilt tillstånd för fotografering. 

Domstolen återförvisade målet till förvaltningsrätten för prövning av frågan om tillstånd till kameraövervakning skulle beviljas. Tillstånd till kameraövervakning ska enligt lagen ges om intresset av sådan övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad.

Drönarföretaget Cybaero kommenterar domen:

-Vi får se vad förvaltningsrätten beslutar i tillståndsfrågan, det aktuella beslutet påverkar dock inte våra affärer av försäljningen av APID One systemen i det korta perspektivet, säger VD Rolf Schytt i en kommentar. I Sverige marknadsför vi våra produkter mot företag och ”blåljusmyndigheter” samt försvarssektorn, som inte är berörda av beslutet. I dagsläget har vi dessutom flertalet kunder och potentiella kunder utomlands, där regelverken skiljer sig från de svenska.

Vårt nya affärsområde Service kommer i dagsläget inte heller att drabbas av denna dom då vi även här kommer jobba internationellt samt att de uppdrag vi har offerter på i Sverige innehåller endast andra typer av nyttolaster än en kamera.

Det är synd att de samhällsnyttiga aspekterna kommer att drabbas, samt att denna dom hämmar en bransch under tillväxt. Vi förutsätter att nya regler som är anpassade för branschen och syftet med kameror på obemannade system tas fram skyndsamt.

- Vi ser inte att denna dom direkt påverkar varken försäljningen av APID One eller vår serviceverksamhet, däremot ser vi behovet av en modernisering av den svenska lagstiftningen, så att den går i takt med teknikutvecklingen, fortsätter Rolf Schytt.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT