Masgugn Oxelösund. Foto: SSAB.

Aug 30, 2018

Driftstopp i Oxelösund


Stoppet är oplanerat och beräknas vara i cirka två veckor.

SSAB beslutade på onsdagen att stoppa driften av masugnen vid SSAB Special Steels i Oxelösund. 

Driftstoppet görs efter att onormalt höga temperaturer uppmätts i masugnens mantel. Orsakerna till detta analyseras. Masugnen är helrenoverad så sent som 2011, och även delrenoverad 2016 och var därmed rustad att klara hela perioden fram till omställningen till ljusbågsugn 2025. Arbetet med att åtgärda problemet beräknas ta ungefär två veckor och därefter påbörjas återstarten av ugnen.

Stoppet kommer att leda till reparationskostnader, underabsorption samt lägre leveranser, vilket sammantaget beräknas påverka SSAB Special Steels resultat med totalt cirka SEK 150 miljoner, varav merparten under tredje kvartalet 2018.

SSAB Special Steels kommer att utnyttja SSABs globala produktionskapacitet för att minimera försenade leveranser till kunder under stoppet. Divisionen ser även över möjligheten att tidigarelägga en viss del av det planerade underhåll som schemalagts för det fjärde kvartalet 2018.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT