Sep 14, 2017

Driftsäker online-mätning av brom


JUMO tecLine Br givare med analog och digital funktion.

JUMO utökar sitt produktutbud av membrantäckta amperometriska givare för vätskeanalys för att komplettera sin portfölj med digitala givare. En ny funktion hos JUMO tecLine Br är en bromgivare för generell vattendesinficering.

Brom är en halogen som är exceptionellt lämplig för desinficering av vattenhaltiga medier. Den är effektiv mot bakterier, virus och svamp och avlägsnar samtidigt föroreningar från vattnet genom oxidation. Den desinficerande verkan är bara något svagare än den hos klor. Användning av brom ger avsevärt mindre irritation av ögon och slemhinnor. Brom har högre pH-tolerans och fungerar, till skillnad från klor, mycket bra även vid pH-värde omkring 8.

De nya givarna JUMO tecLine Br används för mätning av bromkoncentration. De särskiljer sig genom ett beprövat mätsystem, enkel kalibrering och integrerad temperaturkompensation. Det digitala gränssnittet gör att den nya bromgivaren kan integreras i JUMO digiLine analysgivarnätverk.

En variant med standardsignal 4 till 20 mA tillåter användning med konventionella visnings- och reglerenheter. Givaren är konstruerad på samma sätt som de beprövade membrantäckta amperometriska mätcellerna från JUMO. Dessutom kan samma tillbehör (som multiarmatur) användas.

Enheter för mätning, dosering och registrering för brom finns i styrenhetsfamiljerna JUMO AQUIS touch S och P samt i automatiseringssystemet JUMO mTRON T. Varianten med 4 till 20 mA kan också anslutas till enheterna AQUIS 500 AS eller JUMO dTRANS AS02.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT