Mar 29, 2016

Dormer Pramet: Tung grovsvarvning blir lättare


Pramet lanserar en ny spånbrytare och hårdmetallsort för tung grovsvarvning.

Med den nya HR2-geometrin utökas Pramets serie med enkelsidiga vändskär för ett brett användningsområde, t ex i stål, gjutjärn och rostfritt stål.

HR2 är utformad för att användas till grova smides- och gjutdetaljer, t ex cylindrar, axlar och stänger, där den stabila, positiva skärgeometrin ger klart förbättrad livslängd.

Skäreggen har en positiv spånvinkel och en bred förstärkningsfas, som gör eggen stark samtidigt som man erhåller bra spånbrytning och produktivitet vid höga matningar (≥ 0,7mm/varv). Därigenom erhålls en mer produktiv och kostnadseffektiv produktion med mindre stopptid.

Den nya spånbrytaren kompletterar den redan existerande HR-brytaren för medelgrov till grov bearbetning.

HR2 finns tillsammans med en ny hårdmetallsort - T9226 – som även den lanseras nu i april.

Den mångsidiga sorten T9226 har visat imponerande resultat vid grovsvarvning och skalsvarvning och ersätter den nuvarande sorten 6630 för dessa typer av bearbetning.

T9226-sorten gör eggarna starkare och därigenom bättre lämpade för svarvning under svåra förhållanden. Detta är främst tack vare ett nytt hårdmetallsubstrat med finare kornstruktur och högre kobolthalt.

Efter beläggningen sker en speciell behandling av ytan, vilken syftar till bättre motstånd mot påkletning och mikrosprickbildning. Detta resulterar i högre pålitlighet och längre egglivslängd.

Nyligen gjorda prov i ISO P4 stål utan kylning och med intermittenta ingrepp visade att T9226-sorten stod i 52 minuter jämfört med ett konkurrentskär, som bara klarade 25 minuter (skärhastighet 55m/min, matning 0,8 mm/varv och skärdjup 8mm).

I Dormer Pramets nyhetsbroschyr, Nyheter 2016.1, finner du alla nyheter som kommer i april.

Betäll den från din närmaste återförsäljare eller direkt från Dormer Pramet försäljningskontor.

Du kan även ladda ner broschyren som pdf-fil från www.dormerpramet.com.

Se de nya produkterna i aktion på vår YouTube-kanal (www.youtube.com/dormerpramet).

Pramet är ett varumärke från Dormer Pramet.

Bilden: Pramets nya spåndelare HR2 för tunga grovsvarvningsoperationer.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT