Nov 9, 2016

Donald Trump blir USAs nästa president – protektionismen ökar


Det är viktigt att svenska företag sätter sig in i hur valresultatet kan påverka deras möjligheter att göra affärer på den amerikanska marknaden, skriver Business Sweden idag.

Med Donald Trump som president kommer världen att möta en ökad protektionism och ett allt mer slutet USA, åtminstone på kort sikt. Nu väntar med stor sannolikhet en kraftig begränsning av invandringen till USA, riktade tullar och avgiftshöjningar samt avveckling av viktiga handelsförhandlingar och avtal. Det skriver Business Sweden.

Det mesta talar för att Donald Trumps ekonomiska politik riskerar att påverka den globala handeln negativt. Ökad protektionism gynnar inte världsekonomin, framför allt inte i ett läge där penningpolitiken i det närmaste är uttömd och finanspolitiken begränsad av hög offentlig skuldsättning.

Införandet av ny lagstiftning i USA är vanligtvis en långsam process, men det är viktigt att svenska företag redan nu sätter sig in i hur valresultatet kan påverka deras möjligheter att göra affärer på den amerikanska marknaden, på kort liksom på lång sikt.              

-    Frihandel är grunden för ökad sysselsättning och välfärd i världen. Nu är det viktigt att vi alla, på olika sätt, fortsätter arbeta för frihandelns positiva utveckling, säger Lena Sellgren chefekonom på Business Sweden.

USALoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT