DMG European Spallation Source

Arslan Ali och Patrik Andersson, servicetekniker på DMG MORI. Foto: DMG MORI.

Apr 22, 2020

ESS väljer DMG MORI


Jättesatsningen European Spallation Source (ESS) är en sameuropeisk forskningsanläggning som byggs i Lund.

På ESS ska forskare kunna studera olika typer av material, från plast och proteiner till mediciner och batterier, för att förstå hur de är uppbyggda och fungerar.

När det var dags att investera för European Spallation Source så föll valet på DMG MORI. ESS har investerat i en DMC 1450 V med Celos Heidenhain 640 och en CTX beta 1250 TC med Celos Siemens 840.

Dels tack vare den höga maskinkvalitén och tekniknivån, dels även genom den operationella leasingen som DMG MORI erbjuder genom DMG MORI Finance. 

-Operationell leasing skiljer sig från finansiell leasing då man helt eliminerar risken med restvärdet på maskinen, förklarar Anders Wikström, ansvarig säljare hos DMG MORI.

Det enda kunden förbinder sig till är att betala månadskostnaden under leasingperioden. När den sedan är över kan kunden välja att köpa ut maskinen eller att få hem en ny med ett nytt leasingkontrakt.

-Vi på DMG MORI tror mycket på den finansieringsmodellen i framtiden, speciellt med de oroliga tiderna på marknaden och att det är svårt att planera för en tidshorisont på mer än ett par år då man inte vet vilka kontrakt man kommer leverera på, avslutar Anders Wikström.

ESS är en unik materialforskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Anläggningen kan liknas vid ett gigantisk mikroskop, där neutroner används för att analysera prover på atom- och molekylnivå. Sverige och Danmark är värdländer för ESS, som är ett europeiskt konsortium för forskningsinfrastruktur (ERIC) med medlemsländer i hela Europa.

Tillsammans med MAX IV-laboratoriet i Lund, med världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning, kommer ESS att bilda ett nav i den europeiska forskningsinfrastrukturen. ESS kommer att inleda användarprogrammet för forskare 2023.

ESS  • Aug 10, 2020

    AH Automation får ny ägare

    Branschnytt "Rätt positionerade automationsbolag kommer ha synnerligen goda framtidsutsikter," kommenterar tillträdande ordförande.
    0
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT