Frida Ohlsson Sandahl, Matilda Andersson & Lisa Andersson Tengnér är aktuella med Diskrimineringslagen – Handbok för chefer. Foto: Ola Kjellbye/Komlitt.

Aug 13, 2018

Diskrimineringslagen – handbok för chefer


Är du en chef som vill göra rätt och som förstår att diskrimineringslagen ställer höga krav – men vet bara inte hur du ska börja? Detta är boken för dig! 

 

Boken förklarar vad lagen kräver, den hjälper dig som chef att lägga upp arbetet på bästa sätt och den innehåller exempel och övningar som engagerar hela personalstyrkan i arbetet.

För det är ju inte bara så att det är viktigt att göra det lagen kräver. Genom ett förebyggande och främjande arbete kan du åstadkomma en välkomnande arbetsplats där en mångfald av perspektiv, erfarenheter och kompetenser får bidra till organisationen. En inkluderande verksamhet leder till att personalen mår bättre och prestationen och kreativiteten ökar.

”Med den här boken får du som chef en introduktion till diskrimineringslagen och du får handfasta tips på hur du omsätter lagens krav på aktiva åtgärder i praktiken. Boken är ett pedagogiskt verktyg som du kan återvända till med jämna mellanrum.” 

– Marie Nordström, Förbundsjurist LO-TCO Rättsskydd
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT