Disab

Konstruktör Mathias Bergström och teknikchef Mattias Pettersson. Foto: Disab.

Feb 10, 2020

Stor affär till DISAB-TELLA i Vallentuna


Ordervärde 5 miljoner kronor.

DISAB-TELLA i Vallentuna har tagit hem en order värd cirka 5 miljoner kronor, för leverans av vakuumsystem till ett reningsverk i västra Sverige.

DISAB-TELLA tillverkar och säljer semi-mobila och stationära vakuumsystem och det här projektet anses vara mycket komplicerat då kunden kräver 100 % uptime för att säkerställa att de boende i kommunen ska kunna använda sina toaletter och spola utan att det orsakar stopp i avloppet och rörsystemet.

Idag använder sig kunden av tryckluft för att sortera bort de sanitära olägenheter (blöjor, tops med mera) som spolas ner i toaletten. Men nu väljer man att istället installera ett stationärt vakuumsystem för att skapa en säkrare arbetsmiljö för de anställda på reningsverket samt för att få ett mera tillförlitligt och flexibelt system. Vakuum är ett effektivt sätt att transportera material utan att medföra de risker som ett föråldrat trycksatt system kan ge.

Ordern omfattar 2 vakuumenheter á 160 kW, kundanpassade filteravskiljare samt ca 250 meter rörsystem och planeras vara installerat i mars månad, 2020.

-Vi är otroligt glada över att få förtroendet att leverera ett vakuumsystem till kunden, berättar Mattias Pettersson, Teknikchef, DISAB-TELLA. Det är ett mycket avancerat system och en unik installation som efterfrågar stabila och kraftfulla vakuumenheter samt ett avancerat styrsystem för att få hela ruljansen samt logistiken att fungera, avslutar Mattias.

DISAB-TELLA ingår i DISAB-koncernen och har sin produktion och försäljning i Vallentuna. Här tillverkar och säljer man semi-mobila och stationära vakuumsystem och hittills har företaget sålt och installerat fler än 4 500 vakuumsystem till industrier runt om i världen. Några av kunderna återfinns i branscher såsom cement & betong, stål & gjuteri, bulkgods & mineral, pappers & massa samt energi. 

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT