Ola Asplund, IF Metall seminarium.

Jul 7, 2017

Direkt Almedalen: Hur får vi företag att lägga sina investeringar i Sverige?


Ett färskt exempel är Northvolts planerade batterifabrik i Skellefteå eller Västerås, som ska generera närmare 3 000 jobb. Diskussionerna gick heta på If Metalls seminarium i Visby.

-Vi har viljan till förändring och innovation, den unika förmågan att samarbeta på alla plan, vi är pålitliga, vi är flexibla – det gynnar oss.

Det har Johan Frisk, vd på OpiFlex, med sig från ett seminarium hos IF Metall, där flera initierade deltagare från värdarna IF Metall, McKinsey & Co, GE Nordic, Siemens och Business Sweden hade ett intressant samtal under rubriken ”Hur klarar svensk industri konkurrensen om de globala investeringarna?” i Almedalen.

Men han konstaterar också att nyckeln till Sveriges framgång i den globala konkurrensen och att få både svenska och utländska företag att lägga sina investeringar här, är digitalisering och automatisering hand i hand med kompetensutveckling.

Det påtalade till exempel Lotta Ljungqvist, CEO GE Nordic. -Vi har många styrkor som gör Sverige attraktivt för stora bolag att investera här, men man kan konstatera att vi ligger lite efter många länder när det gäller digitaliseringen, en nyckelfaktor för högre produktivitet.

Sveriges stora fördelar är vår vilja till förändring och innovation, vår flexibilitet och inte minst vår förmåga att samarbeta – mellan företag och fack, mellan små och stora företag, inom företag, mellan näringsliv och myndigheter och så vidare. Denna samarbetskultur är unik för Sverige och ger oss en plattform att bygga vår konkurrenskraft på.

-Därför är det oerhört viktigt att både fortsätta bygga på de styrkorna och att vässa oss när det gäller digitalisering och automatisering. Alla länder fokuserar på detta nu och vi får inte halka efter – då är vi inte med längre, säger Johan Frisk. Men med våra unika styrkor sticker vi ut.

Det finns en positiv trend där flera utländska företag investerat och investerar i Sverige, där bland annat både Italien, England, Tyskland, USA och Kina satsar på energi, tillverkning och fordonindustri. GE tillhör exempelvis de som på senare år lagt stora investeringar här. Bland annat har företaget flyttat tillverkning från USA till Umeå. Siemens investerar omkring tio procent av sin omsättning. Och så vidare.

Vi ser exempel på viktiga strategiska investeringar; Geely som gick in i Volvo, Amazon, ECS, GE Healthcare och andra. Det färskaste exemplet är Northvolts planerade batterifabrik i Skellefteå eller Västerås, som ska generera närmare 3 000 jobb.

Investerar de stora företagen i Sverige föder det underleverantörerna. Vi måste ha många och starka underleverantörer för att mata de stora företagen. Vi lever i symbios. De små företagen är väldigt viktiga för Sverige. 99 procent av landets företag inom tillverkande industri är företag under 250 anställda och sysselsätter 59 procent av alla anställda.

Vi måste alltså fortsätta odla vår samarbetskultur i Sverige. Där har vi vår plattform. Men ska vi också fortsätta locka stora företag att investera i oss, måste vi öka takten för digitalisering och automatisering i tillverkande företag av alla storlekar.

Gör vi inte dessa nödvändiga investeringar i digitalisering och automatisering – då är vi inte med längre!

Foto: Johan Frisk
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    62
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT