Oct 25, 2016

Digitalisering och osäkerhet = möjligheter för Saab


Försvars- och säkerhetsföretaget Saab presenterar resultatet för årets nio första månader.

Saabs försäljningsintäkter under de första nio månaderna ökade med 15 procent (16 procent organisk ökning) och uppgick till MSEK 19 615 (17 116). Ökningen är fortsatt främst hänförlig till Gripenprogrammen, en order 2015 på GlobalEye, högre nivå av beställningar inom Dynamics samt till utvecklingen av ubåtssystemet A26.

Rörelseresultatet uppgick till MSEK 837 (553) och rörelsemarginalen var 4,3 procent (3,2). Rörelseresultatet påverkades fortsatt negativt av investeringar i utvecklingen av framtidens skolflygplan tillsammans med Boeing (T-X-upphandlingen), samt av att flera stora projekt är i ett tidigt skede där de normalt genererar lägre vinstuttag.

Orderingången uppgick till MSEK 14 960 (62 599). Orderingången under de första nio månaderna var i linje med 2015, exkluderat Gripenkontraktet med Brasilien och beställningen på ubåtar av typen A26 och halvtidsmodifiering av två ubåtar av Gotlands-klass, som då kom på plats. Under tredje kvartalet har orderingången framför allt drivits av de viktiga små och medelstora affärerna. Två exempel är beställningarna på den senaste versionen av luftvärnssystemet RBS 70 samt flygplatskoncernen Swedavias fortsatta användning av SAFE som säkerhetssystem i ledningscentralerna på svenskaflygplatser.

VD Håkan Buskhes kommenterar marknadsutvecklingen:

- En ökande oro i världen fortsätter att påverka försvarsmarknaden och den civila säkerhetsmarknaden. Vi följer marknadsutvecklingen noggrant samt de globala trenderna om krav påökade investeringar i försvar och säkerhet. Det är tydligt att efterfrågan ökar på kostnadseffektiva system och lösningar som ger snabb ökad operativförmåga. Samtidigt pågår en teknologiutveckling med allt mer av digitalisering och automatisering inom försvarsindustrin. För Saab, som har en stor del av sin verksamhet inom mjukvaruutveckling, ger denna utveckling goda möjligheter för än mer innovativt och effektivt arbete.

Foto: Combat Management System Australien/Saab.
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    62
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT