May 11, 2016

Digitalisering är den röda tråden genom de fyra industrimässorna på Elmia


Teknikens snabba utveckling och obegränsade möjligheter är ett primärt tema under de fyra industrimässor som inleddes under tisdagen på Elmia i Jönköping. Därför var det också ett givet ämne vid den pressinvigning som utgjorde startskottet för mässdagarna.

Pressinvigningen på Elmias industrimässor kretsade kring digitalisering och automation. Alexander Ström utgjorde samlad röst för plåtbranschen.

På scenen stod de organisationer som gjort den här omfattande industriarenan möjlig: Svenska Automationsgruppen (SAG), Maskinsäljarna (SVMF), Maskintillverkarna (MTAS), Svensk Industriförening (Sinf) och Svetskommissionen. De hade även sällskap av Schunk Intec AB och plåtbearbetningsindustrin.

Diskussionen framkallade många tänkvärda synpunkter.

Sverige har en industri som vill agera i framkant och ta tillvara på den nya tekniken.

Inte minst på plåtsidan. Alexander Ström, vd på Din Maskin i Värnamo, konstaterar att öppenheten när det gäller nya lösningar är och förblir en nödvändighet.

– Sverige är en industrikultur. En nation som har en industribakgrund. Det gör oss väldigt mottagliga för automatisering och digitalisering. Tittar vi på plåtbranschen händer mycket spännande saker i form av digitala lösningar och nya material som kräver nya tillverkningsmetoder och processer, framhåller Alexander Ström och utvecklar:

– Digitaliseringen visar sig mycket i interface till maskiner och i olika typer av programvaror som ska underlätta för operatörer. Exempelvis kortare ställtider – och där kommer även automatiseringen in i bilden.

Teknikutvecklingen understryks av det faktum att regeringen i början av året presenterade en ny industrialiseringsstrategi. Det allmänna omdömet om den 38-sidiga strategiinriktningen är positivt, men planen hade gärna fått vara mer konkret. Det är långt från strategi till verklighet.

Det skulle dessutom varit uppskattat om regeringen hade haft en representant på plats i samband med den här omfattande industrimönstringen. Frågan gick till näringslivsminister Mikael Damberg – som avböjde. Tyvärr kunde inte heller något annat statsråd ställa upp.

– Mikael Damberg är inte bara näringslivsminister. Han är också innovationsminister. Är det något som finns på den här mässan är det innovationer. Det hade varit kul, och framför allt viktigt ur PR-synpunkt, om näringslivsministern invigt mässorna. Jag tror att det är PR och uppmärksamhet som industrin behöver för att få samma attraktionskraft som spel, appbyggande och liknande saker. Det finns väldigt mycket att göra, menar Alexander Ström.

Foto: Elmia.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT