Lars-Erik Djupenström, ordförande Svenskt Underhåll. Foto: Svenska Mässan.

Mar 13, 2017

Digitaliserat underhåll - en fråga för styrelserummet


Det ökade intresset och den ökade statusen speglas i ”Maintenance Summit”, en helt ny konferenssatsning på Underhållsmässan 2018.


 
”Maintenance Summit” är nytt initiativ på UnderhållsmässanModernt.

- Målet är att hjälpa svenska företag öka konkurrenskraften, säger Lars-Erik Djupenström på branschorganisationen Svenskt Underhåll.

Om precis ett år öppnar nästa Underhållsmässa, 13-16 mars 2018 på Svenska Mässan i Göteborg. Mässan kommer i hög grad att präglas av den nya digitala underhållstekniken, vilket avspeglas på Maintenance Summit.
- Den nya konferensen blir tydligare och ligger ännu mer i linje med våra fokusområden, säger Anna Jarnö, affärsansvarig för Underhållsmässan.

Konferensen sträcker sig över mässans två första dagar och indelas i två segment: ett övergripande, som i första hand vänder sig till företagsledningar, och ett tekniskt djuplodande, riktat till underhållsteknisk personal.
- Vi gör det här tillsammans med branschen och branschorganisationen, som vi samarbetat med i 30 års tid. Men det är ett avstamp inför något nytt, något vi tror mycket på, säger hon.

Den nya tekniken går framförallt ut på att produktionsanläggningar ska kunna utnyttjas bättre: med bättre överblick, mer exakt insatt underhåll och färre driftstopp.
- Ett driftstopp ska inte längre komma som en obehaglig överraskning, säger Lars-Erik Djupenström, ordförande för Svenskt Underhåll.
- Kan man undvika haverier kan man förutsäga kommande kostnader, vilket påverkar lönsamheten. Därmed blir underhållet en fråga högt upp på företagsledningarnas agenda.

 Lars-Erik hoppas mycket på den nya konferensen:
- Vi känner en stor tillfredsställelse att vi som riksorganisation och Svenska Mässan som arrangör har skapat ett långsiktigt samarbete för att stärka Underhållsmässans betydelse för underhållets utveckling, säger han.
- Våra förväntningar är att Maintenance Summit ska ge beslutsfattare, medier och  samhället i stort viktig information om hur svenskt näringsliv kan öka sin konkurrenskraft och produktivitet. 

Allt pekar på att Underhåll 2018 blir den största på mycket länge.
- Vi har haft en brant utvecklingskurva de senaste åren, konstaterar Anna Jarnö.
- På nästa mässa siktar vi på cirka 300 utställare och en nettoyta på 8 000 kvadratmeter, vilket är en rejäl ökning jämfört med senast. Och vi ligger bra till: 70 procent av ytan är redan inbokad, med ett år kvar till mässtart…
 
Underhållsmässan är norra Europas största branschöverskridande mötesplats med fokus på drift- och underhållsverksamhet. Fackmässan hade premiär 1984 och har sedan dess stadigt utvecklats till att vara en modern arena för den senaste teknologin, men också för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Underhållsmässan arrangeras vartannat år på Svenska Mässan i Göteborg.
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    78
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT