Nils Magnusson. Foto: Autodesk.

Apr 11, 2018

Digitala fabriker är framtiden


Tillverkande industri står inför en stor förändringsprocess där omställningen är omgärdad av frågor och där det ofta handlar om stora investeringar för att ta det digitala steget fullt ut. Så här säger Nils Magnusson på Autodesk.

Digitaliseringen är något vi alla måste förhålla oss till i någon utsträckning. 

Vi vände oss till Autodesks Nils Magnuson för att få svar på frågan: Vad är digital tillverkning?

– Det handlar om att koppla ihop hela fabriken, hela tillverkningsprocessen, säger han. Att få människor, maskiner och robotar att arbeta tillsammans.

– Den digitala fabriken kopplas också med fördel ihop med molnbaserade IT-system för att klara alla processerna och driva smartare och effektivare tillverkning.

– För att skapa hållbarhet måste man ha koll på hela processen, allt ifrån den data man kopplar in till den produkt som kommer ut i slutändan och vilken information den produkten skapar.

– Det är naturligtvis också viktigt att ta emot data från tillverkningsmaskinerna. De genererar och rapporterar mängder av värdefull data.

Hela kedjan

Autodesk tillhör programvaruleverantörerna som tar ett helhetsgrepp om produktionskedjan och är fortfarande ganska ensamma om att ha hela programsystemet i molnet.

– I vår Fusion-plattform har vi samlat allt ifrån CAD, PLM-systemet Fusion Lifecycle och IoT för att ta hand om både maskinernas data och datan från de produkter som tillverkas – som i sin tur skickas tillbaka till både produktion och ingenjörerna som utvecklar.

– Molnbaserade program underlättar på många sätt processerna och gör dem lättillgängliga och enkla att använda.

Innan man kommer fram till produktionen finns det också program för att planera och bygga fabriker på ett visuellt och kontrollerbart sätt.

– Det klassiska sättet att arbeta med det här har alltid varit 2D vilket fortfarande används och är ett jätteenkelt arbetssätt.

– I programvaran Factory Design bygger vi alltså i 2D, för att sedan växla om till 3D, som är oöverträffat för att visualisera resultatet. I 3D-miljön ser man enkelt konflikter i miljön, pelare och dörrar och så vidare. Här kan man också koppla in VR, som tillåter oss att gå omkring i miljöerna.

– Man kan också mäta flöden för att se hur produktionsenheten kommer att se ut i drift. Vad kan vi ha för restlager? Kan vi ställa om snabbt? och så vidare. Ställtiderna är ju en nyckelfaktor, det är det man vill minska mest.

Ställa om

Att bygga en ny fabrik med den arsenal av digitala verktyg vi har till förfogande är alltså en ganska smidig historia. Men hur ser det ut när man ska digitalisera sin befintliga verksamhet, fabriken som varit med i tiotals år?

– Det är naturligtvis svårt att sitta med gamla maskiner och försöka få dem att möta nya krav, detta är en svag länk. Men det går ofta att göra justeringar i flöden av produkter.

– Man har tidigare försökt räkna på det men när man haft fabriken i drift ett bra tag märker man vad man borde gjort istället. Detta kan man simulera med Factory på ett tidigare stadium så man slipper testa sig fram till den bästa lösningen i verkligheten.

– IoT går inte heller att applicera på gamla maskiner. Man kan få vissa av dem att bli uppkopplade, men det blir naturligtvis mycket enklare om man köper in robotar som är IoT-kompatibla.

Att i ett slag anpassa sin fabrik till digital tillverkning är nog inte att tänka på alltså. Det handlar om en process, precis som vid alla andra förändringar. En bit i taget i rätt riknting.

Bra men inte bäst

Hur bra är vi i Sverige att anamma den nya tekniken, att hoppa på det digitala tåget?

– Vi är bra men inte bäst, säger Nils Magnusson diplomatiskt.

– Vi är definitivt bra på att ta till oss ny teknik, men visst kan det märkas av en viss rädsla eller betänklighet kring förändringar.

– Man har kanske haft en bra linje på en tillverkning som man haft sedan 80-talet och det är klart att byta ut den är dyrt. Men kan man få den att bli mer effektiv och automatiserad, så kanske man också kan behålla tillverkningen i Sverige.

Det som de flesta företag saknar på vägen till digitaliserad produktion är i första hand ett PLM-system, menar Magnusson.

– Många menar att de jobbar med PLM, men oftast handlar det om datahantering, inte att knyta ihop alla delar i en produktlivcykel, inklusive tillverkningsdelen. Effektiv PLM handlar om att knyta ihop och sammankoppla allting, från design till IoT, tillverkning och användning.

– Digitala fabriker är framtiden, där man jobbar med robotar och en lättomställd tillverkning, säger Nils Magnusson.

Hur ser vår produktion ut om tio år?

– Då har vi nog mestadels 3D-printers. Additiv tillverkning öppnar upp för både mer kundanpassning och dessutom möjligheten att tillverka helt ny typ av design.

 

 

 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT