Foto: Pixabay.

Mar 14, 2018

"Dieselägare bör stämma staten"


Det skriver Björn O Gillberg, vd för Värmlandsmetanol, i en debattartikel i Di.

"Så har då Tysklands högsta förvaltningsdomstol slagit fast att tyska städer har rätt att besluta om lokala körförbud för dieselbilar. I Sverige hakar miljöminister Karolina Skog (MP) på och säger i Dagens industri: ”I min värld är det självklart att barns rätt att andas ren luft väger tyngre än att få köra alla bilar på precis alla gator”. Lagstiftning modell Tyskland är enligt Karolina Skog att förvänta."

Så inleder Björn O. Gillberg sin debattartikel i Di. Därefter skriver han att miljöminister Skog och hennes politiska kompisar under många år upphöjt dieselbilar till miljöbilar och att okunniga och ansvarslösa politiker, oaktat kända hälsrisker med dieselbilar, lurat Sveriges bilister att satsa på dieselbilar, och nu bör ta ansvar för detta.

Läs hela debattartikeln på Di.se.

Björn O. Gillberg. Foto: Värmlandsmetanol.

Björn O. Gillberg från Karlskoga blev fil. kand. 1966 och fil. lic. 1969 i mikrobiologisk genetik. Han startade tillsammans med hustrun Marianne Gillberg och goda vänner stiftelsen Miljöcentrum 1971, vilken på 1970-talet initierade debatten om kärnkraftens risker och skadliga tillsatser i mat. Han gjorde sig känd när han i böcker, tidningsartiklar och föredrag uppmärksammade allmänheten på miljö- och hälsorisker i vardagsmiljön och demonstrerade bland annat i TV att man kunde tvätta kläder i gräddersättningsmedel. Björn O. Gillberg är nu vd för Värmlandsmetanol AB.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT