Apr 27, 2017

Det snurrar på bra för SKF


Kullagerjätten ökar såväl tillväxten som rörelsemarginalen under första kvartalet.

Alrik Danielson, Vd och koncernchef:

”Under det första kvartalet har vi konstaterat en fortsatt tillväxt, samt en förbättrad rörelsemarginal och fortsatt skuldminskning.

Ökningen i efterfrågan förstärktes gradvis under kvartalet. Försäljningen uppgick till 19,6 miljarder, vilket är en ökning med 11% jämfört med första kvartalet förra året. Den största utvecklingen såg vi i Nordamerika och Asien. Sekventiellt ökade försäljningen med 4% och omfattar de flesta industrier, samtliga regioner.

Under kvartalet har vi lyckats öka produktionen på ett kostnadseffektivt sätt, vilket i kombination med välhanterade fasta kostnader bidrog till ett justerat rörelseresultat på 2 357 miljoner (385 miljoner högre än förra året) och en justerad rörelsemarginal på 12%.

Vår industriverksamhet genererade en justerad rörelsemarginal på 14,2% och vår fordonsverksamhet fortsatte att förbättra sin lönsamhet, vilket gav en justerad rörelsemarginal på 7,2%.

Den första storskaliga uppstarten av vårt nya ERP-system i januari gick bra. Under kvartalet har vi lagt omfattande resurser på support för att användarna snabbt ska lära sig det nya arbetssättet och komma upp till normal produktivitet. Genomförandet av IT-projektet Unite fortsätter i linje med tidigare kommunicerade planen och budgeten.

Kassaflödet uppgick till 64 miljoner, vilket hänförde sig till ökat rörelsekapital till följd av vår tillväxt under kvartalet. Vi fortsatte att stärka vår balansräkning och minskade vår nettoskuldsättning med 892 miljoner under kvartalet, vilket gör att vi ligger under vårt mål för en nettosskuldsättningsgrad på 80%.

På vår kapitalmarknadsdag i Göteborg i början av april fick deltagarna en rundtur i fabriken och se den nya produktionskanalen för sfäriska rullager. Produktionsstarten har gått enligt planerna och över 200 000 lager har redan levererats till kunder. Vi presenterade också ett antal nya produktlanseringar med fokus på den fortsatta digitaliseringen inom industrin, liksom applikationsspecifika lagerlösningar.

För andra kvartalet 2017 förväntas efterfrågan på våra produkter och tjänster vara högre jämfört med samma period föregående år och något högre jämfört med första kvartalet 2017.”

Nyckeltal, Mkr Kv1 2017 Kv1 2016
Försäljning* 19 601 17 676
Justerat rörelseresultat**  2 357 1 972
Justerad rörelsemarginal**, % 12,0 11,2
Jämförelsestörande poster**  -62 -97
Rörelseresultat  2 295 1 875
Rörelsemarginal, % 11,7 10,6
Justerat resultat före skatt** 2 187 1 755
Resultat före skatt 2 125 1 658
Nettokassaflöde efter investeringar, före finansiering  64 510

* Från och med 1 januari 2017 klassificeras kassarabatter som en reducering av Försäljning. Tidigare publicerade siffror har räknats om.
** Se sidan 15 i SKFs rapport för första kvartalet 2017 för definitioner.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT