Tommy Olin. Foto: Wenell.

Jul 12, 2017

Det här är projektens fiende nummer ett


Tommy Olin på projektkunskapsföretaget Wenell förklarar varför projekt går snett och vad man kan göra åt det.

Otydliga förväntningar och mål. Det är de största hindren för att lyckas med projektet, enligt en undersökning från utbildningsföretaget Wenell.

Wenell genomför regelbundet undersökningar bland kursdeltagare från hela landet. Respondenterna har fått svara på frågor bland annat om vad som gör projekt framgångsrika och vilka som är de största hindren för att lyckas.

-Otydligheten är projektens fiende nummer ett. Att man varken vet mening eller mål med projektetet är dessvärre vanligt i många projekt. Efter alla dessa år hanteras projektorganisationen fortfarande på ett styvmoderligt sätt, säger Wenells vd Tommy Olin som också är doktor i projektledning.

Undersökningsresultatet visar att över hälften anser att det allra största hindret för att lyckas med sitt projekt är att det finns en otydlighet när det gäller förväntningarna på projektet och vilka mål som ställs.

På frågan om vilka som är de största bristerna i deras egna projekt, är det framför allt otydligheten när det gäller ledarskap och roller som träder fram men det finns också en otydlighet kring de arbetsmetoder som används i projekten. Men allra värst är alla uppgifter som ska göras samtidigt, visar undersökningen.

-En organisation med ett otydligt ledarskap leder ofta till att resurserna utnyttjas felaktigt och att många upplever en onödig stress i sitt arbete, säger Tommy Olin.
Resultaten är dock inget som förvånar Tommy Olin som redan på 1990-talet började forska i ämnet projektledning. Trots att mycket har hänt när det gäller vetenskapen, lever en attityd kvar att projekt är något som man sköter lite från sidan.

Ett stort problem som vi ser i många organisationer är att linjeorganisationen och projektorganisationen inte sluter upp kring samma världsbild och mål.

Lösningen blir att öka kunskapen om projektmetodik i hela företaget. Men att enbart utbilda projektledare i projektmetodik räcker ofta inte. Hela företaget – och inte minst chefer och företagsledningen – måste förstå hur projekt fungerar och delta i att definiera projektmål och roller.

För mer information om projektledning och kurser inom projektledning se www.wenell.se.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT