Foto: Svensk Verkstad, Volvo Torslanda

May 30, 2017

Det finns ingen trend för hemflyttning


Enligt forskning från Lunds universitet sker det fortfarande en nettoutflyttning från Sverige som är ungefär dubbelt så stor som flödet hem.


Svenska företag är mer villiga att flytta hem sin produktion än våra nordiska grannar. Men fortfarande är det en större utflyttning än hemflyttning. Det visar ny forskning från Lunds tekniska högskola, enligt en artikel från Elmia Subcontractor.

– Det är inte korrekt att det är en trend med hemflyttning, säger Jan Olhager, professor i strategisk produktionsteknik, Lunds universitet

Jan Olhager. Foto: Lunds Tekniska Högskola.

Under åren 2010–2015 undersökte forskargruppen från Lunds universitet samtliga tillverkande fabriker i Sverige med minst 50 anställda. Slutsatsen blev att det fortfarande sker en nettoutflyttning från Sverige som är ungefär dubbelt så stor som flödet hem.

– Dock ser det hyfsat bra ut för Sverige i ett internationellt perspektiv. Studier från exempelvis Tyskland och Nya Zeeland pekar på en mindre andel hemflyttning i relation till utflyttning. Även Finland och Danmark ligger på en lägre nivå, säger Jan Olhager.

Helhetsbilden viktig för hemflyttning

Undersökningen visar att det framför allt är arbetsintensiv produktion som flyttar utomlands, där drivkraften är lönekostnaden. Den produktion som däremot flyttar hem till Sverige är oftast mer komplex och kräver hög teknologisk kompetens. Inte sällan hänger detta samman med automatisering. Men även kvalitet, leveransförmåga och närheten till utvecklingsavdelningen.

– När det gäller hemflyttning är inte kostnaden avgörande. Då är det andra saker som har hänt. Det kan vara kvalitets- eller leveransproblem som gör att man vill ta hem produktionen, säger Jan Olhager.

Såväl de som har flyttat ut sin produktion, som de som har tagit hem den, upplever att de förväntade fördelarna har förverkligats.

– Det som har varit drivkraften ser de också som en upplevd fördel. Det är en förklaring till att de företag som endast har flyttat ut de senaste två åren, kan tänka sig att fortsätta flytta ut. Medan de som endast har flyttat hem, förväntar sig att flytta hem mer. De som har gjort båda delar, kommer att fortsätta att flytta i bägge riktningarna framöver, säger Jan Olhager.

Vad säger du till dem som menar att det är en trend med hemflyttning just nu?

– Nej, egentligen är det ingen trend med hemflyttning, eftersom det fortfarande förekommer en nettoeffekt ut.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT