Foto: TNG Tech.

Jan 17, 2017

"Det finns en kompetensskatt i Sverige bland tekniker och ingenjörer"


Rekryteringsbolaget TNG Tech menar att det finns kompetens som väljs bort på felaktiga grunder. Med en metodik som utmanar det traditionella sättet att rekrytera ingenjörer hittar de talanger för morgondagens krav.

- Det finns idag en kompetensskatt i Sverige bland tekniker och ingenjörer. Tyvärr har de aldrig fått chansen då de valts bort på felaktiga grunder eller så har de inte haft de rätta kontakterna. Nu ger vi alla lika möjligheter att söka jobb öppet och helt vetenskapligt. De bedöms enbart på sin kompetens. Det gör att vi hittar arbetskraft som kan möta morgondagens tekniska utmaningar, samtidigt som vi skapar en hållbar arbetsmarknad, säger Pär Johansson, ansvarig för TNG Tech.

TNG grundades 2004 av Mats Edlund och Dan Berlin med ambitionen att erbjuda något nytt och bättre på konsult- och rekryteringsmarknaden. De identifierade två grupper som hade en utmanande situation på arbetsmarknaden – de unga i början av sin karriär och ”50-plussare” med lång yrkeserfarenhet.

De såg att juniorernas och seniorernas starka motivation och drivkraft verkligen kunde göra skillnad, och affärsidén blev att fokusera just på dessa segment; juniorer och seniorer. Några år senare, år 2012, tog man konceptet vidare och valde att rikta sig till hela kandidatmarknaden, men med ambitionen att se bortom det uppenbara och våra fördomar för att attrahera de allra främsta kandidaterna.

Nu lanserar TNG Tech objektiv vetenskaplig rekrytering. Syftet är att utmana det traditionella sättet att rekrytera ingenjörer genom att använda vetenskap, fakta och mätbara metoder för att hitta nya talanger inom Engineering, Production och Supply Chain Management. Talanger med olika bakgrund och erfarenhet som kvalitetssäkras för att klara morgondagens utmaningar inom digitaliseringen och industri 4.0.

Digitaliseringen och den kommande utvecklingen inom industri 4.0 skapar allt större behov av att hitta ny kompetens på arbetsmarknaden. Det har gjort att efterfrågan på teknisk kompetens ökar, samtidigt som alla slåss om samma sökande. För att möta behoven och utmana det traditionella sättet att rekrytera ingenjörer lanseras nu TNG Tech.

- Vi använder en mätbar rekryteringsmetod, grundad i vetenskapen, och en strukturerad fördomsfri process där magkänsla och fördomar aldrig får styra över kandidatens verkliga potential eller kompetens, säger Pär Johansson och fortsätter: Det gör att vi ser bortom den sökandes bakgrund, ålder, kön och namn, vilket gör att vi når kandidater utanför de klassiska nätverken. Kandidater som bidrar till mångfald och innovation på svenska teknikföretag.

Kvalitetssäkrad kompetens, oanad potential och mångfald
Alla sökande får genomgå en omvänd rekryteringsprocess. Här får alla genomföra skräddarsydda digitala arbetspsykologiska tester (3:e partsgranskade av Norska Veritas) innan CV granskas, och rankas sedan baserat på resultaten. Dessutom sker andra mätbara objektiva urvalsmetoder som kvalitetssäkrar de sökandes kompetens och potential. Metoder som bygger på vetenskaplig grund för att säkerställa framtida arbetsprestation.

TNG Tech är ett nytt affärsområde inom TNG Group AB, rekryterings- och bemanningsföretaget som rekryterar fördomsfritt. TNG är en del av HR-koncernen KeyPeopleGroup. Där ingår även systerbolagen, Invici som rekryterar kvalificerade ekonomer, ToFindOut som arbetar med bakgrundskontroller och Signpost som fokuserar på interim management och chefsrekrytering.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT