Anders Birgersson. Foto: VBG.

Feb 21, 2020

"Det bästa året någonsin"


Verkstadsgruppen redovisar rekordvinst.

"2019 var totalt sett ett mycket bra år för VBG Group, faktiskt det bästa året någonsin sett till rörelseresultat. Utöver en försäljningstillväxt på 6,7%, redovisar vi både rekordvinst och bra kassaflöden, vilket fortsatt bidrar till att stärka vår stabila finansiella position," kommenterar VBG Groups vd Anders Birgersson. Till följd av detta har styrelsen valt att föreslå̊ en ökad aktieutdelning för året från SEK 4,50 till SEK 5,00.

2019 inleddes med ett rekordstarkt första kvartal och imponerande tillväxt för samtliga verksamheter. Den starka tillväxten planade sedan successivt ut och fjärde kvartalet kom in sämre än föregående år. Förklaringen ligger framförallt i två omständigheter; dels av den låga efterfrågan inom trailerindustrin, dels av kalendermässiga skäl, där färre arbetsdagar under kvartalet bidrog till lägre försäljning.

"Det är ändå värt att nämna att de flesta av våra verksamheter fortsatt redovisar försäljning på historiskt höga nivåer," säger Anders Birgersson.

För helåret ökade koncernens omsättning med 6,7 procent till 3 725,4 MSEK (3 492,4). Rörelseresultatet blev 435,0 MSEK (417,6) med marginalen 11,7 procent (12,0). Koncernens vinst efter skatt för 2019 blev 299,5 MSEK (273,0).

VBG-koncernens omsättning minskade i fjärde kvartalet med 2,5 procent till 847,3 MSEK (868,8). Rörelseresultatet minskade till 66,8 MSEK (87,9) med marginalen 7,9 procent (10,1).

Koncernens resultat efter skatt blev 53,6 MSEK (60,5). Resultatet för det fjärde kvartalet blev lägre och den främsta anledningen till detta var kostnader av engångskaraktär inom divisionerna Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission.

Styrelsen föreslår höjd ordinarie utdelning till 5,00 SEK (3,50), och ingen extra utdelning (föregående år 1,00).
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT