Mar 22, 2021

Denios webinar belyser riskerna kring litiumbatterier


Onsdagen den 24 mars anordnar Denios webbseminarium med målet att öka kunskapen och belysa farorna som medföljer vid användning av litiumjonbatterier.

Säkerheten kring litiumbatterier måste höjas – därför anordnar DENIOS webinar. 

Webinariet fokuserar främst på riskerna kring termisk rusning, vätefluoridförgiftning och hur litiumjonbatterier ska hanteras, förvaras och transporteras säkert.

-Litiumjonbatterier är framtidens energikälla och en viktig del i ett fossilfritt samhälle. Men problemet idag är att batterier ofta ligger helt oskyddade och laddas direkt i arbetslokalen. Vad många verkar ha missat är att batterierna är känsliga och måste hanteras rätt för att inte utgöra en brandfara. säger Patrik Löfdahl från DENIOS.

Illustrativa exempel visar farorna

Som globalt företag har DENIOS under flera år arbetat med att få en samlad bild kring hur olika länder, försäkringsbolag och myndigheter resonerar kring just litiumjonbatterier. Utifrån de mönster de ser görs sedan rekommendationer för att förekomma problemen, istället för att vänta att incidenter ska inträffa med skärpta lagkrav som följd. Detta arbete har gjort att DENIOS är först med en säker förvaringslösning som är certifierad. Nu är målet att öka säkerheten på svenska arbetsplatser genom att erbjuda utbildningar och produkter för att minska riskerna. Med hjälp av illustrativa exempel visas farorna och de bästa lösningarna för att minska risken.

Webinariet är gratis och sammansatt för att passa produktionschefer, miljöchefer, företagsledare, underhållschefer, fastighetsansvariga, HSEQ, säkerhetsansvarig, skyddsombud m. fl.

Anmälan webinarie

Vill du delta kan du använda länken: Anmälan webinar: Risker men litiumjobatterier

Som modernt och framgångsrikt företag har DENIOS sedan 35 år tillbaka satt nya standarder i Europa inom miljöskydd och säkerhet vid arbetsplatser.

Professionell rådgivning, stor kunskap om lagar och en mångårig kompetens inom tillverkning och utveckling har gjort DENIOS marknadsledande inom spillskydd. Detta för att kunna erbjuda sina kunder högkvalitativa produkter för globalt miljöskydd och säkerhet vid arbetsplatser.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT