Oct 19, 2016

"Den svenska högkonjunkturen är ovanlig"


Det säger Unionens chefsekonom Lars Jagrén i en kommentar till Unionens nya konjunkunktursprognos som visar att Sverige har passerat tillväxttoppen.

Ekonomin fortsätter att växa i god takt under 2016 och 2017, visar Unionens nya konjunkturprognos. Tillväxttoppen är dock bakom oss och en gradvis dämpning väntas.

BNP beräknas växa med 3,5 procent 2016 och 2,6 procent 2017. Sysselsättningen ökar och inflationen är långsamt på väg upp mot tvåprocentsmålet. Bilden av en fortsatt stabil högkonjunktur bekräftas av inflödet av frågor från Unionens medlemmar.

– Den svenska högkonjunkturen är ovanlig då vi samtidigt har en negativ ränta och underskott i de offentliga finanserna. Inflationen fortsätter att vara låg trots den snabba tillväxten. Men det finns risker, främst i höga och stigande bostadspriser, säger Unionens chefsekonom Lars Jagrén. Det råder arbetskraftsbrist men samtidigt är arbetslösheten hög och de nyanländas etablering på arbetsmarknaden är den största utmaningen för ekonomin.

Internationellt finns en stor osäkerhet. Dit hör oron inför presidentvalet i USA, Brexit och osäkerheten inför parlaments- och presidentvalen under 2017 i Tyskland respektive Frankrike.

– I värsta fall kan osäkerheten i tre stora europeiska ekonomier innebära en fortsatt utveckling mot ökad populism, protektionism och ett kraftlöst EU. För ett litet utrikesberoende land som Sverige kan effekterna bli stora på sikt, säger Lars Jagrén.

En utgångspunkt för prognosen är att industriavtalet blir normerande för hela arbetsmarknaden även under avtalsrörelsen 2017.

– Industriavtalet är en framgångsmodell. Utan den skulle effekterna i form av ökad osäkerhet och försämrad konkurrenskraft bli rejält negativa, säger Lars Jagrén.

Unionens konjunkturprognos pekar ut flera utmaningar för svensk ekonomi. De viktigaste är etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden och bristande matchning, icke fungerande bostadsmarknad och behovet av system för kontinuerlig kompetensutveckling under hela arbetslivet. Förbundet vill se insatser från staten som underlättar för yrkesverksamma att finansiera sina studier.

Konjunkturprognosen baseras i hög grad på unikt statistiskt material. För det första Unionens Ärendeindikator som analyserar sambandet mellan BNP-tillväxten och de ärenden som inkommer till Unionen från de drygt 620 000 medlemmarna. För det andra Unionens Branschbarometer, en undersökning som bygger på svar från 542 klubbar på företag med drygt 465 000 anställda i Sverige.

Branschbarometern visar att läget på företagen överlag är fortsatt optimistiskt. Klubbarna räknar med stigande försäljning, möjlighet att höja försäljningspriserna samt ökade vinster i företagen.

Toppbilden: Lars Jagrén, chefsekonom Unionen, foto: Camilla Svensk.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    123