Till vänster Tim Stridh operatör och till höger Jonas Stridh, delägare. Foto: DMG MORI.

Dec 5, 2017

"Den nya maskinen har förändrat vår syn på vad som är möjligt att bearbeta i en enda uppspänning"


Karlshamnsverkstadens senaste investering har verkligen skapat nya möjligheter.

Tramek AB är ett mindre verkstadsföretag inriktat på att rationellt tillverka mekaniska produkter i enstaka enheter eller mindre serier. Idag arbetar Tramek som partner och problemlösare till företag inom olika sektorer som t.ex. stål- och valsverk, pappers. Och massaindustri, skeppsbyggnad och offshore, lyft- och transportsektorn samt bilindustrin m.m.

Nyligen levererades en DMU 75 mB till företaget i Karlshamn och operatören Tim Stridh säger:

-Inköpet av vår DMU 75 mB från DMG MORI har definitivt förändrat vår syn på vad som är möjligt att bearbeta i en enda uppspänning. Detta har inte bara lett till en stor utveckling av vår befintliga tillverkning utan vi har verkligen öppnat upp ögonen för vad som faktiskt är möjligt att tillverka i en sådan här maskin.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT