Bild: Lindbäcks.

Apr 18, 2017

Den nya fabriken får Sveriges största takmonterade solcellsanläggning


Fabriken i Piteå ska drivas helt av förnybara energi källor. Nu ska en 7250 kvm stor solcellsanläggning byggas på taket till den nya produktionsanläggningen.

 

PiteEnergi har fått i uppdrag av Lindbäcks bygg att bygga den 7 250 kvm stora anläggningen på taket till den nya produktionsanläggningen för flerbostadshus på Haraholmen i Piteå.

- PiteEnergi känns som ett naturligt val. De har en stark lokal förankring och driver på för ökad hållbarhet och utveckling av förnybara energikällor, säger Stefan Lindbäck, VD på Lindbäcks bygg.

Intresset för förnybar energi är fortsatt hög och Sveriges ambitiösa klimatmål leder energibolag och andra aktörer att skynda på omställningsarbetet. PiteEnergi påbörjade investeringarna i solcellsanläggningar 2011 och idag levererar företaget 100 % förnybar el till alla sina elhandelskunder.

- Roligt att två så starkt lokalt förankrade aktörer tillsammans får vara med och visa vägen till framtidens hållbara samhälle. Vi är stolta över att Lindbäcks valde oss, säger Anders Ådemo, marknadschef PiteEnergi.

PiteEnergi har erfarenhet av olika sorters solcellsanläggningar, såväl rörliga så kallade trackingsystem som fast monterade, bland annat den på taket till universitetet vid Acusticum.

– Vi bedömer att produktionen från den nya husfabriken kommer att ge cirka 800 000 kWh per år, vilket motsvarar elanvändningen för ca 100 villor. Ett fint tillskott i arbetet med att öka andelen förnybar el, säger Anders Ådemo.

Solcellerna på Lindbäcks fabrik blir Sveriges största takmonterade solcellsanläggning och kommer att täcka hela behovet av el för att driva Lindbäcks nya anläggning. PiteEnergi jobbar även för att uppvärmningen ska ske genom fjärrvärme från talldieselproducenten SunPines överskott av processvärme. Om allt går enligt planerna blir den nya husfabriken en 40 000 kvm stor anläggning där all värme och el produceras av förnybar energi.

Familjeföretget Lindbäcks är Sveriges ledande företag inom industriellt producerade flerbostadshus. Med målet att bli Europas modernaste producent av flerbostadshus bygger företaget nu en helt ny produktionsanläggning i Piteå, som invigs i slutet av 2017, helt försörjd av solenergi och fjärrvärme. Totalt ska det investeras cirka 480 mkr i husfabriken och den beräknas ge mer än 150 nya arbetstillfällen.

Fakta om solcellsanläggningen

I oktober 2015 beslutades att titta på en solcellsanläggning för ungefär halva disponibla takytan på den del av produktionsanläggningen som vetter mot hamnen. Den totala takytan är cirka 31 000 kvm varav solpanelerna kan täcka cirka 7 250 kvm. Ytan möjliggör montage av solpaneler med en maximal effekt och cirka 1 100 kWp och en årlig produktion på ca 750 - 800 MWh.

Fakta solenergi

Jorden nås varje år av 10 000 gånger mer solenergi än mänsklighetens totala förbrukning av fossila bränslen och solenergi är en viktig byggsten i ett framtida hållbart energisystem. Förutsättningarna i Sverige är på många håll lika goda som i södra Europa och med fortsatta kostnadssänkningar finns stor potential att installera solceller i större skala, inte minst på befintliga takytor. Under 2013 installerades 19 MW solcellskapacitet i Sverige, vilket är mer än dubbelt så mycket som de 8,3 MW som installerades 2012. Redan på 1980-talet uppfördes ett antal större demonstrationsanläggningar i Sverige och många av de största solvärmeanläggningarna i världen bygger därför på svensk teknik. Källor: Energimyndigheten och Svensk Solenergi
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT