Foto: De Laval.

Nov 5, 2018

Personalstyrkan vid produktionsenheten i Tumba har nästan fördubblats


Det är den dramatiska ökningen av orderingången av nya VMS™ V300 som ligger bakom. Även underleverantörerna har fått öka kapaciteten.

Den nya succén, mjölkningssystemet DeLaval VMS V300, har fått DeLaval att öka produktionstakten då orderingången ökat dramatiskt sedan lanseringen. Personalstyrkan vid produktionsenheten i Tumba har nästan fördubblats och utökade produktionsskift har blivit implementerade. Även leverantörer som levererar till Tumba har fått öka sin kapacitet rejält för att DeLaval ska klara den positiva orderingången.

-Vi är mycket nöjda med hur våra kunder har mottagit nya VMS mjölkningssystem V300. Det nya distributionscentret gör att vi framgångsrikt kan leverera till återförsäljare och kunder. Att stärka framtiden för DeLavals distributionskedja, är nyckeln till den kollektiva framgången för DeLaval, återförsäljare och kunder, säger John-Erik Hermanson, Executive Vice President Supply Chain.

DeLaval distributioncenter i Gallin.

DeLaval Distributionscenter i Gallin, Tyskland, invigdes tidigare i år och är guldcertifierad enligt systemet LEED som bedömer byggnaders miljöavtryck avseende en mängd parametrar. Distributionscentret stödjer orderintaget av VMS V300 genom sin effektivitet och sina stora lagerytor som ger en högre kapacitet samt snabbare leveranser till kunderna.

Mjölkningssystem med robot som DeLaval AMR™ (automatiskt roterande mjölkningsstall) och DeLaval VMS™ (frivilligt mjölkningssystem) tar i princip bort den arbetstid som i traditionella stallar tar mjölka korna. På så sätt får mjölkproducenten möjlighet att ägna mer tid åt andra viktiga arbetsmoment som utfodring, djurhälsa, hygien och andra driftsledningsfrågor. 

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT