Jens Hedar. Foto: Svensk Exportkredit.

Nov 26, 2020

Fler stora exportföretag ser en ljusning


De stora exportföretagen visar på en stark återhämtning och det finns gott om kapital på marknaden, säger Jens Hedar på Svensk Exportkredit.

Den finansiella situationen för Sveriges stora exportföretag ser betydligt ljusare ut än i våras, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit (SEK). Drygt fyra av tio företag, 43 procent, bedömer att deras finansiella situation kommer att stärkas under det närmsta året. I våras var motsvarande andel endast ett företag av tio.

–  De stora exportföretagen visar på en stark återhämtning och det finns gott om kapital på marknaden, vilket är glädjande eftersom nästan halva Sveriges BNP utgörs av export. God tillgång till finansiering är avgörande för den svenska exportindustrins konkurrenskraft, säger Jens Hedar, chef för affärssegmentet Stora företag på SEK.

Den finansiella situationen hos de stora exportföretagen i Sverige har förbättrats kraftigt sedan i våras, visar Exportkreditbarometern från SEK. Drygt fyra av tio företag, 43 procent, bedömer att deras finansiella situation kommer att stärkas under det närmaste året. I våras var motsvarande andel endast ett företag av tio, 12 procent.

Andelen exportföretag som tror på en sämre finansiell situation har minskat kraftigt. I våras trodde sex av tio, 59 procent, att deras finansiella situation skulle försvagas under det närmsta året. Nu har den siffran krympt till blott ett av tio företag, 9 procent.

För majoriteten av exportföretagen, 73 procent, är behovet av finansiering oförändrat. Ett av fem företag, 19 procent, ser dock ett ökat behov av finansiering under de kommande 12 månaderna. Samtidigt upplever några fler att det är lättare att få finansiering från bankerna vilket gör att de kan göra nya investeringar, bland annat för att minska sin klimatpåverkan.

– De svenska exportföretagen vill bli klimatneutrala, vilket är helt avgörande för att klara kampen mot klimatförändringarna. Med ny finansiering kan de ställa om snabbare, lyckas bättre på exportmarknaderna och därmed skapa fler jobb i Sverige, säger Jens Hedar.

Exportkreditbarometern genomförs två gånger om året. Höstens fullständiga rapport presenteras den 30 november.

Om Exportkreditbarometern
Exportkreditbarometern har genomförts sedan 2013 och vänder sig exportföretag med en omsättning på minst 25 miljoner kronor. 203 exportföretag har svarat på undersökningen, som genomfördes mellan 1-28 oktober 2020.

Frågan som ställdes var: Väntas den finansiella situationen under de kommande 12 månaderna ha:
Stärkts                                   43 procent (12 procent i vårens mätning)
Varit oförändrad                     47 procent (29 procent)
Försvagats                             9 procent (59 procent)

Frågan som ställdes var: Väntas finansieringsbehovet under de kommande 12 månaderna ha:
Ökat                                      19 procent (32 procent i vårens mätning)
Varit oförändrat                     73 procent (63 procent)
Minskat                                  8 procent (5 procent)
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT