Från vänster Jovo Rapaic, Reijo Koskela och Jan Håkansson. Foto: DMG MORI.

May 17, 2021

De handlar från DMG MORI för sjätte gången


Leveransen infriade förväntningarna.

Tykoflex i Tyresö får ytterligare en maskin levererad av DMG MORI, en NTX2500/1500. 

Tykoflex står för kundanpassade lösningar och flexibel produktion. Företaget har egen produktutveckling, försäljningskontor och produktion i Tyresö. Här tillverkar man under egna varumärken högkvalitativa kapslingar för svarvning och terminering av optokablar i luft, mark och hav. Att jobba nära kunderna löper som en röd tråd genom verksamheten.

Det är inte första gången Tykoflex köper en maskin från DMG MORI utan den sjätte i ordningen.

-Idag känner vi ett stort förtroende för DMG MORÍs serviceorganisation. Det var enkelt att hitta rätt maskin med rätt utrustning för våra behov.

Tykoflex anser att maskinerna erbjuder god kvalitet och en god ergonomi för sina operatörer. Dessutom ligger DMG MORI i framkant i den tekniska utvecklingen, menar företaget.

Förväntningar var att man snabbt skulle komma igång med maskinen då den har ett känt styrsystem för dem, vilket också blev fallet.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    117