Apr 18, 2016

De får Miljöpriset av Sveriges Ingenjörer


De belönas med 50 000 kronor var för sin utveckling av ISO 26000 – standardiseringsvärldens svar på CSR – som gett företag ett verktyg för hållbar utveckling.

Kristina Sandberg och Staffan Söderberg får Miljöpriset av Sveriges Ingenjörer. 

Hur ska företag i hela världen kunna arbeta för mer socialt ansvar om det saknas en gemensam syn på vad som är socialt ansvar? Ett genombrott kom 2010 med en internationell standard, ISO 26000 . Den har påverkat CSR-policys över hela världen och blivit en standard för i stort sett alla inom teknik- och hållbarhetsverksamhet.

Det fem år långa arbetet med att ta fram hållbarhetsstandarden drevs av en internationell grupp med 450 experter från 99 länder. Kristina Sandberg och Staffan Söderberg är de som egenskap av sekreterare och vice ordförande i gruppen ytterst lotsat ett till synes omöjligt uppdrag till en framgång.

ISO 26000 är till stort stöd inte bara för företag utan också många andra som söker svaret på vad den sociala och miljömässiga dimensionen av begreppet hållbar utveckling är. EU har ändrat sin definition av CSR (Corporate Social Responsibility) som tidigare avsåg företags frivilliga insatser, till exempel att skänka skolmaterial. Den nya definitionen handlar om företagens ansvar för sin påverkan och i policyn uppmanas dessutom företag att använda ISO 26000 som inspirationskälla.

Kristina Sandberg och Staffan Söderberg får nu Sveriges Ingenjörers Miljöpris på 50 000 kronor var för sina i ledande roller i arbetet med ISO 26000.

Sveriges Ingenjörers Miljöpris är en årlig belöning till personer som på ett förtjänstfullt sätt skildrat miljöproblem eller bidragit till åtgärder för ett hållbart samhälle. Tidigare pristagare är bland andra vetenskapsjournalisten Henrik Ekman, författaren Kerstin Ekman, klimatforskaren Christian Azar och miljödebattören Stefan Edman.

Miljöpriset delas ut på Miljödagen , som Sveriges Ingenjörer arrangerar 21 april i Stockholm med temat ”Hur ska Sverige ägas? Hållbara spelregler för värdeskapande företagande”. Då presenterar också tankesmedjan Global Utmaning den nya rapporten ”En hållbar ägararkitektur för Sverige”. Se programmet här

Toppbild: Kristina Sandberg är civilingenjör i kemiteknik och sedan ett drygt år kanslichef på ECPAT, en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuella övergrepp på barn. 

Bild i text: Staffan Söderberg , tidigare bland annat miljöchef och hållbarhetschef på Skanska, är nu konsult inom hållbarhetsfrågor på AMAP Sustainability.

Foto: Sveriges Ingejörer.
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    78
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT