Annons
XT30

XT30.

May 27, 2020

DC-strömförsörjningskontaktdon från Amass


Ett brett sortiment av starkströmskontaktdon och tillbehör avsedda för användning med olika sorters ackumulatorer.

Det finns elektroniska komponenter som är välkända även för okunniga konsumenter utan att tala om elektronikingenjörer eller -tekniker. Dessa komponenter finns överallt så vi slutar uppmärksamma dem trots att vi aldrig tänkt tanken att ta reda på vem som tillverkar dem. Ett mycket bra exempel på detta utgörs av starkströmskontaktdonen (stickkontakter och uttag) XT30, XT60 eller XT90 som är välkända från olika sorters apparater. Vem kan säga tillverkarens namn?

Detta eftersom företagets huvudsäte finns i ett område där det finns flera tillverkare av Li-Ion- och Li-Po-ackumulatorer. Under sin 18 åriga verksamhet har fabriken blivit en av de ledande kontaktdonstillverkarna. För närvarande omfattar produktportföljen över 300 typer av kontaktdon: testkontakter (för mätning och testclips), banankontaktdon, panelmonterade kontaktdon och kontaktdon avsedda för bilar med flera.

Tack vare en betydande ökning av användningen av litiumackumulatorer noterar de nämnda XT-kontaktdonen mycket bra försäljningssiffror och används i olika enheter (inkl. leksaker) och som erbjuds av Amass i olika utförandevarianter.

Företagets produkter exporteras till 63 länder och används i produkter av fabrikatet Qinghua, Ponovo, Fluke, Mac Tool med flera. De finns nästan överallt.

Ackumulatorkontaktdon

Under de senaste åren ökar behovet av laddningsbara enheter. Dessa kräver ackumulatorer med olika spänning, kapacitet och strömeffektivitet för sin strömförsörjning. Problem växer i takt med ökande strömvärden eftersom då är det spänningsfallet i kontakten och därmed effektförlusten som börjar spela roll. Detta är viktigt inte bara på grund av energiförluster utan även därför att kontaktdonet kan överhettas. För denna typ av kontaktdon har hållbarheten och stabiliteten av anslutningen mellan strömförsörjningskällan och belastningen en enorm betydelse. Av denna anledning fungerar typiska likströmskontaktdon oftast inte så bra och kan till och med leda till att utrustningen förstörs.

Ett exempel på sådant användningsområde är drönare med flera rotorer avsedda för olika uppgifter, videoinspelning från luften, fotografering, övervakning med olika sensorer.
Kontaktdonssortimentet som erbjuds av Amass är mycket brett och gör att en lämplig och passande produkt kan väljas för varje ackumulator- eller batteripaket. Det intressanta är att även de minsta kontaktdonen av typen XT30 (bild ovan) eller MR30 (bild nedan) kan användas i applikationer som kräver kontinuerlig ström på 15A och ”AS” upp till 90A! Den höga kvaliteten av använda material och stabila tillverkningstekniken säkerställer att man får produkter som uppfyller de högsta kraven. Med undantag för sk. ”banankontaktdon” är alla kontaktdonen polariserade med en tydlig märkning av ”+” och ”-” på höljet.

MR30-kontaktdon.

Minimala förluster och optimal arbetstemperatur

Amass kontaktdon framställs med en särskild noggrannhet. Tillverkaren lägger en stor vikt på rätt materialval. Detta gäller inte bara strömförande material utan även höljet så att kontakterna inte smälts ut ur höljet, deformeras eller oxideras under lödning inom tillåtet temperaturområde. Kontaktytorna är belagda med ett guldskikt vilket i XT30-kontaktdonet gör det möjligt att få ett motstånd på bara 0,70 mΩ och i XT90 endast 0,30 mΩ!

I offerten finns flera monteringsvarianter av kontaktdonen. Det finns uttag och stickkontakter avsedda för att lödas in på kretskort, kabel- eller panelmontering (ex. XT60E-M-kontaktdonet på bild nedan, och XT30G-F-kontaktdonet, bild två nedan).

XT60E-M-kontaktdon.

XT30G-F-kontaktdon.

Kontakdon till litiumackumulatorer

Amass lägger en stor vikt vid den snabbt växande ackumulatormarknaden. Här krävs en mycket hög kvalitet, upprätthållande av lämpliga egenskaper samt allt oftare specialutförande. Som exempel kan nämnas att kontaktdon till ackumulatorpaket måste ofta ha extra övervakningskontakter. Sådana lösningar är tillgängliga i Amass sortiment. Dessa är bl.a. ICX301 och XT90I kontaktdon, bilder nedan.

ICX301-kontaktdon.

XT90I-kontaktdon.

Det är värt att nämna att alla kontakter i Amass kontaktdon är förgyllda. Undantaget är AS250.


EST80/120A-MF-kontaktdon.

Mer information om kontaktdonen från Amass.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT