Foto: Good Solutions.

Aug 29, 2017

Datadrivna verksamheter är nyckeln till ökad produktion


– Sammanställning av fakta i exceldiagram är tidskrävande och ineffektivt, menar Mikael Persson på Good Solutions.

– Alla inom en verksamhet behöver få tillgång till relevant information på ett smidigt sätt, det är en förutsättning för snabba och kloka beslut baserade på relevant fakta. Vi vet att det kan öka produktiviteten inom ett företag med upp till 20 procent, förklarar Mikael Persson, vd på Good Solutions.

Datadrivna verksamheter menar han är nyckeln till ökad produktion.

– Sammanställning av fakta i exceldiagram är tidskrävande och ineffektivt.

Mikael Persson, Good Solutions.

Grunden för lyckad effektivisering är lättförståeliga visualiseringar som är enkla att använda. Tekniska system ska underlätta beslut i olika led inom verksamheten samt inkludera människan.

Mikael Persson understryker att tekniken aldrig helt kan ersätta medarbetarnas kunskap utan ska fungera som ett kompletterande verktyg som samlar in adekvat information som ger ett gediget beslutsunderlag i olika frågor. Lika viktigt är det att rätt personer får rätt information i rätt tid. Det är först när rätt information når fram som den gör nytta och skillnad. Insamlad information måste fördelas på rätt sätt inom verksamheten och inte riskera att försvinna i bruset för att komma medarbetarna och företaget till gagn.

– Kunskap är en färskvara. Vi säljer fakta för klokare beslut och hjälper olika företag att öka sin produktivitet och vi vet att bolag med god mognad i rapportering, styrning och förbättring för bestående ökningar i effektivitet och produktivitet.

Good Solutions ställer ut på Underhåll 13-16 mars 2018.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT