Jun 28, 2016

Dassault Systèmes: Ny lösning kortar ledtiderna i bilutvecklings-projekt


En virtuell samarbetsmiljö för produktutvecklarna ger en omfattande överblick över projektets utveckling och kostnadsbilden.

Dassault Systèmes lanserar en ny industrilösning för fordon; “Vehicle Program Intelligence”. Lösningen tillhandahåller kraftfulla applikationer med realtidsanalyser. Vehicle Program Intelligence, som är baserad på 3DEXPERIENCE-plattformen, ger också nya förutsättningar för branschen att upptäcka, mäta och analysera olika produkt- och tillverkningsdata som i sin tur kan förbättra och påskynda nya affärsbeslut och öka kvalitetsstyrningen.

Ett genomsnittligt nytt bilutvecklingsprogram kan ta upp till fem år och involvera hundratals medarbetare över flera discipliner och länder. Trots att det ständigt tillkommer ny information till utvecklingskedjan under projektets gång – som löpande bidrar till projektets storlek och komplexitet – har det visat sig att de befintliga system som finns inte klarar av att erbjuda relevant och lättillgänglig konstruktionsdata, något som i sin tur gör det svårt att optimera processen. Fordonstillverkaren och dess underleverantörer kräver omfattande och användarvänlig information i realtid för att klara denna utmaning.

”Vehicle Program Intelligence" är speciellt utformat för att ge en djupare insikt under fordonsprogrammets gång, samtidigt som projektledare och chefer får en omfattande överblick över projektets utveckling. Det här gör att fordonsföretagen nu kan få större synlighet över kundproblem vilket gör att de kan agera snabbare och vidta rätt korrigerande åtgärder samtidigt som de minimerarbister i tillverkningen som påverkar kostnader, kvalitet och materialefterlevnad.

I en virtuell samarbetsmiljö får användarna en snabbare och mer effektiv tillgång till data som rör produktutvecklingen och får fortlöpande uppdateringar av nyckeltal för projekt och kostnader vilket ger en direkt kvalitetsmätning. Informationen är inte bara tillförlitlig utan också spårbar, samtidigt som den inte längre tar någon tid i anspråk att samla in. "Vehicle Program Intelligence" fångar också in och analyserar innehåll från andra befintliga system, vilket möjliggör samlad och transparent tillgång till den mest relevanta datan i 3DEXPERIENCE-plattformen.

- Vår nya branschlösning för fordonsindustrin, ”Vehicle Program Intelligence”, gör att företag kan möta behovet av processförbättring inom branschen. Att i realtid kunna dra mer välgrundade slutsatser och basera sina beslut på en enda samlad informationskälla är något som direkt bidrar till att minska komplexiteten, hålla nere kostnaderna och förbättra kvalitén på de fordon som tillverkas, samtidigt som man gör produkterna tillgängliga för försäljning tidigare än vad som tidigare varit möjligt", säger Olivier Sappin, direktör för Transportation & Mobility Industry på Dassault Systèmes.

För mer information om Dassault Systèmes innovationsspecifika lösningar för fordonsindustrin, besök http://www.3ds.com/industries/transportation-mobility/

3DLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT