Enkel och noggrann krympprocess: för varje HAIMER krympchuck finns nödvändiga parametrar redan integrerade i HAIMERS Power Clamp Premium maskin.

Aug 7, 2017

Där spån flyger spelar verktygshållarna en viktig roll i processen


När någon inom precisionsbearbetning diskuterar flygindustrin kommer oftast spånor på tal. Så även hos Pilatus Aircraft Ltd, den enda flygplanstillverkaren i Schweiz.

2016 installerade Pilatus Aircraft Ltd ett nytt bearbetningssystem för strukturella aluminium detaljer. För att kunna uppnå önskad ytfinish och precision i höghastighetsbearbetningen, förlitar sig flygplanstillverkaren på lösningarna som HAIMER kan ge genom sitt breda utbud av verktygshållare, krymp-och balanseringsmaskiner.

Vid Pilatus Aircrafts huvudkontor i Stans, Schweiz, handlar det mesta om flygning, men bearbetning av strukturella detaljer spelar också en stor roll.

Det framgångsrika Pilatus Turboprop multi-role flygplanet PC12: som alla övriga flygplan från Pilatus, består det till största delen av aluminium komponenter. Foto: Pilatus Aircraft

2016 investerade Pilatus i en komplett, moderniserad högvolymsbearbetning för att ytterligare kunna förbättra kvalitet och effektivitet i produktionen. Kärnan i den utökade produktionen är två nya flexibla bearbetningssytem som genom full automatisering kan garantera högsta kvalitet i en stabil process.

Perfekt balans viktigt
Walter Duss, Ansvarig för fräsning, påtalar att finbalanserade verktyg är absolut nödvändigt.
– Endast den höga balanseringsgraden av det kompletta verktygspaketet – balanserat i HAIMERS balanseringsmaskiner – tillsammans med verktygshållarna från HAIMER kan garantera en vibrationsfri bearbetning och ytor utan släpmärken. Även den höga noggrannheten i rundgången ökar livslängden hos maskinspindlar och framförallt hos verktygen.

Kvalitet lönar sig
Enligt erfarenheten hos Patrik Odermatt, Ansvarig för Mekaniska Processer och ansvarig för verktyg internt hos Pilatus, så lönar det sig att ha verktygshållare av hög kvalitet som garanterar stabilitet och rundgångsnoggrannhet. Det är av denna anledning som vi samarbetat med HAIMER i Igenhausen i många år. Han använder HAIMER krympchuckar och högprecisions hylschuckar, tillsammans med förinställning, krymp och balanseringsmaskiner som finns i Pilatus verktygsrum som servar deras bearbetnig internt.
– På grund av saker som kvalitet, pris-prestanda nivå, konsultation och support, är vår erfarenhet av HAIMER väldigt positiv, berättar Patrik Odermatt.
– Därför blev vårt beslut att framöver och enbart lita på tekniken från HAIMER när det kommer till våra nya bearbetningsmaskiner.
– Vi använder enbart verktyg som sitter i HAIMERS standard krympchuckar, Ultrakorta och långa Power krymp chuckar och Power Mini krymp chuckar, men även Power Collet chuckar och special tillverkade ändfräsdorn.

Innovationsdrivet
Eftersom Pilatus bearbetar många olika detaljer som är extremt tunnväggiga ≤ 1.2 mm och djupa kaviteter, var det breda utbudet hos HAIMER en viktig del i vårt beslut. HAIMER har även visat sig vara flexibla när det kommer till spindelinterface: för de nya bearbetningsmaskinerna krävdes en speciell HSK-A 63/80 hållare. Genom ett nära samarbete med Pilatus, har HAIMER utvecklat ett prgram för detta som idag finns i standardprogrammet.
HAIMER bevisar att också att man är en innovationsdriven tillverkare med sin patenterade mekaniska låsning för datachip som fixerar RFID datachippet I verktygshållaren. Pilatus använder detta system för att försäkra sig om att chippet sitter kvar även vi de högsta varvtalen.
Enligt verktygsansvarige Odermatt, är en av de största fördelarna med att samarbeta med HAIMER att man kan få alla nödvändiga chucker från en och samma leverantör.

– För varje HAIMER krymp chuck finns de nödvändiga parametrarna redan I krympmaskinen, påpekar Odermatt.

– Prestandan och uppvärmningstiden är ideal och garanterar en säkerhet i krympprocessen genom ett knapptryck. Och balanseringen är enkel att utföra.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT