Apr 14, 2016

Danmark investerar i MAX IV


MAX IV-laboratoriet är en nationell forskningsanläggning med Lunds universitet som värduniversitet. Nu är finansieringen klar för det fjortonde strålröret, DanMAX, till MAX IV-laboratoriet.

– DanMAX-strålröret är mycket viktigt för oss, säger Jesper Andersen, vetenskaplig direktör på MAX IV-laboratoriet. Inte bara för att det ger oss nya funktioner och ökad kapacitet utan även för att det etablerar samarbete med världsledande dansk kompetens inom pulverdiffraktion och avbildning.   

Utöver investeringen kommer Aarhus Universitet och Danmarks Tekniska Universitet att bidra med två medarbetare vardera för driften av strålröret när det går i drift 2019.

MAX IV-laboratoriet är en nationell forskningsanläggning med Lunds universitet som värduniversitet. Drygt 1000 forskare från hela världen kommer varje år till labbet och använder röntgenstrålarna i vetenskaplig forskning för att göra det osynliga synligt. De forskar inom bland annat fysik, kemi, geologi, ingenjörs- och materialvetenskap, strukturbiologi, medicin och nanoteknologi. 

MAX IV-laboratoriet bygger just nu en ny anläggning vilken kommer att bli världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning när den invigs den 21 juni 2016. Den nya anläggningen ersätter det tidigare laboratoriet som efter 30 framgångsrika år släcktes ned 13 december 2015.

Av den totala investeringen om knappt 100 miljoner DKK står danska Uddannelses- och Forskningsministeriet, Köpenhamns, Aarhus och Danmarks Tekniska Universitet samt Region Hovedstaden och Region Midtjylland för 78 miljoner DKK. MAX IV-laboratoriet medfinansierar konstruktionen av DanMAX med 25 miljoner SEK.

DanMAX är specialiserat för avancerad pulverdiffraktion och avbildningsundersökningar av material. DanMAX kan, till exempel, användas för att göra 3D-bilder av vad som finns inuti olika material. Det kommer att vara möjligt att få fram inte bara statiska bilder utan även filmer som till exempel visar hur ett material förändras när det utsätts för yttre påverkan som tryck eller hög temperatur. Denna kunskap är nödvändigt för att kunna producera nya material med önskade egenskaper, exempelvis för effektivare avgasrening och för bättre lagring och omvandling av energi.

– Detta bygger på ett långt samarbete med och engagemang hos danska forskare som startade redan på MAX-lab och nu fortsätter med MAX IV. DanMAX speglar också det ökande internationella engagemang och de utländska investeringar i MAX IV som började 2012 med finansieringen av det Estnisk-finska strålröret, avslutar Jesper Andersen.

Danmark får genom det nya avtalet tillgång till cirka 2 500 arbetstimmar per år vid DanMAX inklusive tid för dansk industri och undervisning. Detta motsvarar cirka hälften av den totala tillgängliga arbetstiden vid DanMAX. Övrig tid vid strålröret kommer att fördelas via den vanliga ansökningsprocessen och kommer således att bli tillgängligt för svenska forskare. 

Ungefär 200 personer är idag anställda vid MAX IV-laboratoriet och under de kommande åren ska ytterligare ett 30-tal personer rekryteras.

Finansiärer är Vetenskapsrådet, Vinnova, Lunds universitet, Region Skåne samt Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, ett konsortium bestående av danska universitet och regioner, Finska Akademin och Estland samt 11 svenska universitet.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    123