Foto: Emilia Jimémez-Bergmark. Teknikföretagen/Bredda Bilden.

May 28, 2021

Dalaelever ska sätta industri- och teknikutbildning på kartan


I juni tar de plats på Teknikcollege Sveriges Instagram. Syftet är att visa möjligheterna för yngre elever och förbättra industrins kompetensförsörjning.

Inom industrin finns framtidsjobben och goda möjligheter till trygga jobb, utvecklingsmöjligheter och karriär. Dessvärre är det för få unga, jämfört med industrins kompetensbehov, som i sitt gymnasieval väljer en väg som leder mot industrin. Detta trots att undersökningar kring Generation Z visar att mycket av det unga efterfrågar i sitt framtida yrkesliv finns inom industrin.

I Dalarna är industrin som bransch samhällsbärande, med ca 19 000 anställda, en bredd av små och stora företag som tillsammans har stor betydelse för ekonomin i de offentliga verksamheterna. Här jobbar företag och utbildningsanordnare tillsammans för att bygga en hållbar struktur för Industrins kompetensförsörjning och samtidigt öka attraktiviteten för både industrirelevanta yrken och utbildningar. Ingrid Saksvik är processledare för Teknikcollege Dalarna och säger så här om matchningsproblemen:

-Jag tror inte att Industrin egentligen är oattraktiv för unga, däremot är branschen okänd. Det ligger i sakens natur eftersom verksamheten inom Industrin på grund av bland annat stort fokus på säkerhet inte är synlig för allmänheten. Känner du som ung inte till ett yrke är det helt omöjligt att ens tänka på det som en möjlighet. Hur ska man kunna välja något som man inte vet vad det är?

Att låta fler unga lära sig om möjligheterna som finns är ett viktigt fokus i samarbetet inom ramen för Teknikcollege där företag, skolor, region, kommun och politik samarbetar för att förbättra Industrins möjlighet till kompetensförsörjning. Som ett led i detta kommer ett gäng Dala-elever att sköta Teknikcollege Sveriges Instagramkonto under vecka 22. Under veckan delar de med sig av sin vardag under gymnasiets sista vecka innan studenten. Målgruppen är framförallt
yngre elever som ska välja till gymnasiet men innehållet är också intressant för Industriföretag, utbildningsanordnare och andra som är intressenter kring Industrins kompetensförsörjning.

Samverkan och engagemang för att öka attraktiviteten är avgörande i dessa frågor, något som understryks av Mats Sundstedt, ordförande i Teknikcollege Dalarnas regionala styrgrupp;

-Kompetensförsörjningsfrågorna är helt avgörande för Industrins fortsatta utveckling. Vi har duktiga elever i Dalarna, men de behöver bli många fler. Eleverna som ställer upp som ambassadörer och visar upp sin vardag för yngre elever gör en viktig insats!





Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    117