Foto: Axxos.

Jun 8, 2017

Dags att koppla upp maskinerna för framtidens produktion


Industri 4.0 och IoT är begrepp som de flesta inom tillverkningsindustrin börjat titta närmare på. Visionen är att produkterna som går igenom tillverkningen kommunicerar med produktionsutrustningen i ett självlärande system – den smarta fabriken.

Verktyget för att åstadkomma visionen av den smarta fabriken är IoT (Internet of Things). I industriella sammanhang talas det även om IIoT (Industrial Internet of Things). Tekniken möjliggör ett kontinuerligt datautbyte mellan berörda enheter från chipet på produkten i flödet, robotar och maskiner till produktions- och affärssystemen.

Stor aktivitet inom området

Flera leverantörer av IT-lösningar har redan presenterat sina första versioner av mer eller mindre storskaliga lösningar för datainsamling och datautbyte. Maskin- och verktygstillverkare är med och presenterar sina lösningar till uppkopplingen. Tillverkare följer processen och förbereder sig. Några gör stora investeringar i den teknologi som nu är tillgänglig. Andra sneglar på smartare maskiner för att vara förberedda för nästa steg.

- Det som driver utvecklingen är behovet av att öka produktiviteten och därmed bevara sin konkurrenskraft. Med den smarta fabriken ser man möjligheter till högautomatiserad produktion med mindre bemanning. Genom att maskiner och även produkter i flödet själva kan kalla på operatörer vid behov kan också färre medarbetare sköta fler produktionsenheter mer effektivt.

- Andra faktorer som ökar intresset är förändringar på marknaden som leder till förändrade produktionsprocesser. Kortare ledtider, högre kvalitetskrav, mer kundspecifik tillverkning, kortare serier och fler omställningar är några av parametrarna, berättar Mats Elmwall, Marknadschef på AXXOS Industrisystem AB.

Var står vi idag?

Trots hypen och alla löften om lösningar har man dock i praktiken inte kommit speciellt långt. Det finns en hel del lösningar tillgängliga, men egentligen ingen som är tillräckligt heltäckande eller lättillgänglig för att vi ska få ett genombrott för den smarta fabriken. Den största tröskeln att komma över är, som tidigare, standardisering.

För att visionen ska förverkligas till den nivå som den lyfts upp till av många aktörer och media krävs att alla olika system kan tala med varandra sömlöst. Det krävs enhetliga lösningar för kommunikationen och för dataformat och det krävs lösningar för IT-säkerhet. Ska vi då vänta i 10 år till?

Framtidens produktion är redan vardag för många

För en del tillverkare är en stor del av det som ingår i Industri 4.0 och IIoT-begreppen vardag sedan en lång tid tillbaka. Med produktionsuppföljningssystem som AXXOS OEE har de sina maskiner uppkopplade och samlar kontinuerligt in produktionsdata. Många har också integrerat systemen med sina ERP-system och har tack vare det möjlighet att följa upp produktionen i detalj på artikel- och ordernivå utan dubbelinmatning av information.

Många har också kopplingar till EAM-system vilket ger sömlös integration mellan produktionsplats och underhåll för t.ex. larm och felanmälan. Det ger också möjligheten att bygga underhållet på verkliga produktionsdata som i sin tur möjliggör att arbeta med ett förutseende och proaktivt underhåll samt att förvrekliga begrepp som TPM (Total Productive Maintenance).

- Vi på AXXOS har hjälpt våra kunder att koppla upp maskinerna och mäta produktionen under snart 20 år så det här är inget nytt för oss. De företag som har jobbat med det här länge har ett försprång då de har lärt sig det som är det viktiga i sammanhanget, att använda informationen på ett effektivt sätt för att förbättra sin produktion, konstaterar Mats Elmwall.

Positiv trend för AXXOS

AXXOS är ledande leverantör av produktionsuppföljningssystem i Skandinavien och ser ett ökat intresse för och OEE-mätning, såväl i Sverige som internationellt. Företaget har haft en stark tillväxt under flera år och satsar stort på export.

- Trenden med ökat intresse för Industri 4.0 och IoT är mycket positiv för oss. Vi har lång erfarenhet av att leverera stora delar av det som för många fortfarande är en framtidsvision. Vi kopplar upp våra kunders maskiner, hjälper till att integrera med andra system och göra produktionsdata tillgänglig. Vi har lösningar för att visualisera och tillgängliggöra informationen inom lokala produktionsanläggningar och globalt inom större organisationer. Vi har också verktygen för att sammanställa och analysera produktionsdata för att skapa beslutsunderlag och möjliggöra förbättringar av effektivitet och ökad lönsamhet.

- Under 2016 gick vi samman med API Maintenance Systems A/S och vi satsar nu på att vidareutveckla vårt gemensamma erbjudande för framtidens produktion. Integrationen mellan OEE-system och EAM-system är värdefull för alla tillverkande företag med tillförlitlighet, effektivitet och produktivitet i fokus.

- Vårt råd till de företag som ännu inte påbörjat sin resa mot framtidens produktion är att börja mäta mäta hur väl ni utnyttjar era produktionsresurser. När ni har en god bild av var ni befinner er finns goda förutsättningar för att arbeta med förbättringar. Sedan kan ni gå vidare med att se på hur informationen kan användas i olika delar av organisationen för att fortsätta resan mot den smarta fabriken, avslutar Mats Elmwall.

IOTLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    123