Foto; Cybaero

Jul 24, 2017

CybAero träffar 50 miljoners finansieringsavtal


CybAero träffar finansieringsavtal med Dubaiföretaget Bracknor på upp till 5,25 MUSD

CybAero och Bracknor Investment Group har nu träffat ett avtal gällande en finansieringslösning till ett belopp på upp till 5,25 miljoner USD i form av sju konvertibellån, de första tre lånen på vardera 850 000 USD, det fjärde lånet på 750 000 USD och de sista tre lånen på vardera 850 000 USD.

CybAero har erhållit ett brygglån på 850 000 USD från Bracknor. Lånet kommer att kvittas mot Bracknors teckning av det första konvertibellånet efter kommande extra bolagsstämma.

Konvertibellånen kommer ha en tvingande konvertering senast 12 månader från emissionstillfället.  Konverteringskursen är för de tre första lånen 88% av den lägsta volymvägda slutkursen under en period av 15 handelsdagar föregående begäran om av konvertering av lånet. För de fyra sista lånen är konverteringskursen 90%.

Varje konvertibellån kommer att emitteras tillsammans med ett teckningsoptionspaket som ger rätt att teckna ytterligare aktier för ett belopp motsvarande 30% av det nominella beloppet för det konvertibellån som teckningsoptionerna utges tillsammans med. Teckningskursen för aktierna är 125% av den lägsta volymvägda slutkursen under en period av 5 handelsdagar föregående begäran att utge nytt konvertibellån.

Subversive Capital har erbjudit att låna ut ett fast antal aktier till Bracknor. I gengäld har Subversive Capital enligt finansieringsavtalet beviljats möjlighet till deltagande motsvarande ytterligare 10% av varje tranche under åtagandeperioden, förutsatt att det beviljas vid kommande extra bolagsstämma. 

CybAeros styrelse kommer att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om en emission av konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner samt ett bemyndigande for styrelsen att besluta om aktier, konvertibla skuldebrev och teckningsoptioner.

Pierre Vannineuse, grundare och CEO, Bracknor Investment Group kommenterar, ”Vi är glada att göra vår första investering inom flygindustrin i CybAero, ett Sverige baserade företag och nordiskt ledande inom produktionen av obemannade militära och civila luftburna system. Bracknor avser att vidare diversifiera sin långsiktiga support i den ständigt växande UAV-branschen.”

Michael Auerbach, CybAeros styrelseordförande säger, ”Vi är glada att arbeta med Bracknor och ser fram emot en lång och konstruktiv relation allteftersom CybAero fortsätter att jaga en position som marknadsledande inom både tjänsteutförande och försäljning av VTOL RPAS.”

Om Bracknor

Bracknor är en specialiserad investeringsfond baserad i Dubai (Förenade Arabemiraten) som agerar som ett familjeföretag, med mandat att investera globalt i små och medelstora företag med en unik konkurrensfördel och verklig potential. Bracknor förser dessa företag med rörelsekapital eller tillväxtkapital för att utveckla och sätta igång deras tillväxt.

Kontakt:
Michael Auerbach, Styrelseordförande

Telefon: 013-465 29 00

E-post: ir@cybaero.se
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT