Jun 27, 2016

CybAero: slutlevererar Kinaorder i sommar


”Denna överenskommelse är mycket positiv för CybAero, säger vd Rolf Schytt. I stället för leverans av vardera ett system i juni, ett i september och ett i november, kommer vi nu att leverera och få betalt för samtliga tre system i slutet av augusti."

I januari 2014 tecknade CybAero och det kinesiska företaget Jolly en order om tre obemannade system.

Under våren 2016 genomförde CybAero tillsammans med Jolly och deras slutkund, CSSC, omfattande prov till sjöss i Kalmarsund. Provresultaten var positiva och parterna enades om en plan för ytterligare prov före leverans.

Under den sista veckan i april utförde CybAero en rad tester ombord på en av den svenska marinens korvetter av Visbyklass. Resultaten från proven i Karlskrona ledde till diskussioner om en kortare leveransperiod för de tre systemen till Jolly. CybAero och Jolly har nu kommit överens om att leverans av alla tre systemen ska ske samtidigt.

CybAeros styrelseordförande Claes Drougge, betonar att överenskommelsen är mycket positiv för företagets cashflow.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT