Foto: CybAero

Jun 30, 2017

CybAero jagar finanseringalternativ


Bolaget fortsätter att försöka hitta lösningar för fortsatt existens.

CybAero meddelade marknaden den 13 juni att bolaget befinner sig i en ansträngd likviditetssituation och att kapitalet för den löpande driften beräknades vara förbrukat i slutet av juni, om inte ytterligare kapital tillskjuts. CybAero har genom restriktiva åtgärder lyckats säkra kapital för skatt och löner även under juli. Bolaget arbetar fortfarande intensivt med fortsatt finansiering och undersöker för närvarande olika finansieringsalternativ.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT