Foto: CybAero.

Jun 18, 2018

CybAero AB gick inte att räddas. ansöker om konkurs


"Under mina tre månader som VD har jag, tillsammans med mina kollegor, gjort allt för att förhindra denna situation"

Styrelsen för CybAero AB har efter noggrann analys konstaterat att det inte är möjligt att driva bolaget vidare. Som tidigare meddelats har CybAero finansiering på plats men kan inte disponera denna, då handeln i bolagets aktier är stoppad. Styrelsen har därför sett sig tvingad att idag ansöka om att CybAero försätts i konkurs.

CybAeros VD Tommy Magnusson kommenterar beslutet:

Under mina tre månader som VD har jag, tillsammans med mina kollegor, gjort allt för att förhindra den situation vi idag befinner oss i. CybAero har sedan börsstoppet den 15:e februari flitigt uppvaktat Nasdaq för att försöka få klarhet i vilka hinder som finns för att återuppta handeln i bolagets aktier. Bolaget har också löpande vidtagit kvalitetsåtgärder. Parallellt med detta har ledningen undersökt andra tänkbara alternativ och finansiering har varit nära att säkras vid flera tillfällen. Den operativa verksamheten har under tiden fortgått och flera nya affärsmöjligheter har öppnat sig.

Jag riktar ett stort tack till våra leverantörer och finansiärer, där bland annat Alpha Blue Ocean har visat stort tålamod och förtroende för företaget och dess nya strategiska inriktning. Jag vill också passa på att ge en stor eloge och ett stort tack till den ambitiösa och tålmodiga personalen på CybAero.

Min förhoppning är att CybAero efter konkursen återskapas under ledning av ny ägare. CybAero har förutsättningarna att vara ett innovativt teknikföretag med goda framtidsutsikter i en spännande framtidssektor.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    123