Torbjörn Johansson. Foto: CTT.

Torbjörn Johansson. Foto: CTT.

Oct 27, 2020

Stort intäktsbortfall för CTT Systems


Men med kostnadsanpassningar är målsättningen att bibehålla positiva kvartalsresultat genom krisen.

I förra veckan publicerade CTT Systems i Nyköping sin delårsrapport för tredje kvartalet. CTT Systems nettoomsättning har minskat med 54 % till 38,3 MSEK (83,4) i tredje kvartalet. Rörelseresultatet (EBIT) minskade till 6,4 MSEK (38,8) och rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) blev 17 % (47).

Det tredje kvartalet 2020 har visat en försiktig och gradvis återhämtning av den globala flygtrafiken. Det är framförallt den på kort- och medeldistans som ökat medan långdistanstrafiken släpar efter. För CTT blev tredje kvartalet ungefär som förväntat där omsättningen sjönk med 24 % jämfört med föregående kvartal. Positivt är att nedgången i eftermarknadsintäkterna stannade vid hälften av den förväntade. Eftermarknaden genererade dock bara 1/4, relativt fjolåret, vilket belyser att återhämtningspotentialen är signifikant.

"Anpassningen av våra kostnader till mer än halverade intäkter jämfört med föregående år har fallit väl ut och vi klarade vårt mål att kvartalsresultaten ska vara positiva genom krisen," kommenterar CTT Systems vd Torbjörn Johansson.

"Vi har minskat personalen med 20 personer inom produktion och tjänstemännen har reducerad arbetstid. Vi har också minskat våra externa kostnader," förklarar Torbjörn Johansson för Svensk Verkstad.

Osäkerheten om takt och uthållighet i återhämtningen förblir fortsatt stor när ökad spridning av COVID-19 åter tar fart med risk för nya inskränkningar i samhällen och företag, vilket påverkar resandet negativt.

"Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet bedöms bli 35 – 45 MSEK (84). Utsikterna grumlas av svårbedömda eftermarknadsintäkter vilket förklarar att prognosintervallet är större än vanligt. Den högre aktivitetsnivån hos våra flygbolagskunder borde leda till ökad orderingång men det syns ännu inte i orderboken. Det är oklart hur länge den ökade efterfrågan kan hanteras av flygbolagens egna lager."

Under tiden fortsätter CTT Systems att flytta fram sina positioner i privatjet-marknaden som är ett av företagets främsta tillväxtområden. Redan i slutet av detta år kommer två luftfuktningssystem levereras till marknadens största businessjet - Bombardier Global7500.

I oktober startade CTT också ett samarbete med filterspecialisten Camfil för att ytterligare öka kundnyttan med företagets luftfuktare genom att ta fram specialfilter som ska integreras i fuktardynorna.

"Härigenom ska våra luftfuktare bli än mer attraktiva för både besättningar och passagerare. Att satsa på förbättrad luftkvalitet ligger absolut i tiden och Camfil - med sin teknik- och världsledande position med ett teknikcenter i Trosa - är en idealisk partner för CTT," kommenterar vd Torbjörn Carlsson.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT