Torbjörn Johansson. Foto: CTT Systems.

Apr 30, 2019

Rejält resultatuppsving för CTT Systems


Men marknaden för avfuktare är utmanande, inte minst efter att Boeing plockat bort den som standardutrustning i Boeing 787.

Nettoomsättningen ökade med 34 % till 85,6 MSEK (63,8). Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 23,2 MSEK (13,2). Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) ökade till 27 % (21). Resultat efter skatt uppgick till 18,0 MSEK (10,1).

Bolagets nettoomsättning i det andra kvartalet 2019 bedöms bli mellan 90 och 95 MSEK (76,5).

Bolagets vd Torbjörn Johansson kommenterar kvartalet:

"Leveranstakten av luftfuktare fortsätter att ligga på en hög nivå i kvartalet. Utöver leveranser till Boeing 787, Airbus A350 och A380 har vi under kvartalet börjat leverera de första luftfuktarna till Boeing 777X. Vår strategi att befästa och dra fördel av vår höga tillvalsfrekvens till cockpit och vilomoduler på Boeing 787 samt att bredda motsvarande försäljning till fler OEM-program börjar ge resultat. Nästa steg i strategin är att övertyga fler flygbolag att sätta in våra uppskattade och pålitliga luftfuktare i passagerarkabinen."

"Inom produktområdet för avfuktare har leveranserna under kvartalet ökat till OEM och minskat till retrofit. Ökningen till OEM fördelas lika på Boeing 787 och Airbus A350 (som obligatorisk del i kabinbefuktningssystemet). Minskningen av retrofit-system är förväntad och beror på att orderboken tunnats ut. En negativ faktor som kommer påverka leveranstakten är att avfuktare, som tidigare meddelats, ska utgå som standardutrustning på Boeing 787. Detta kommer få finansiellt genomslag mot slutet av året och har under redovisat kvartal svarat för 16 % av nettoomsättningen. Sammantaget innebär det att utsikterna för avfuktare minst sagt är utmanande."

"Som tidigare kommunicerats är narrowbody-flygplan huvudmarknaden för våra avfuktare. Marknadspotentialen är mycket stor men för att nå den fullt ut är det helt avgörande att avfuktare blir listade i tillvalskatalogen hos Airbus och Boeing. Behovet är växande och underbyggs av flera starka drivkrafter i marknaden. Vi är därför beredda att göra fortsatta investeringar i testinstallationer och strategiska kundorders i syfte att driva intresset hos flygbolag / tillverkarna, speciellt gällande Boeing 737- och A320-familjerna. För det andra kvartalet räknar jag med att nettoomsättningen ökar med 18 – 24 % jämfört med samma period 2018, vilket innebär 90 – 95 MSEK."
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT