Torbjörn Johansson. Foto: CTT Systems.

Feb 9, 2021

CTT Systems håller ställningarna genom växande eftermarknad


"Tre kvartal i kraftig utförsbacke", kommenterar vd Torbjörn Johansson som även aviserar sin pensionering.

Coronapandemin har varit förödande för flygbolagen, men CTT Systems - leverantör av luftfuktslösningar för flygplan - har trots tre kvartal i kraftig utförsbacke klarat sig förhållandevis bra, menar bolagets vd Torbjörn Johansson i bokslutskommunikén som presenterades på tisdagen. "Vi har en stark finansiell ställning, produkter på flygplansmodeller som snabbt återtagits i trafik och VIP-projekt som inte påverkats av pandemin."

Torbjörn Johansson meddelade på måndagkvällen även sina avsikt att gå i pension den 1 april 2022.

Eftermarknaden håller ställningarna

Nettoomsättningen för CTT Systems minskade med 58 % till 34,9 MSEK (84,0) under årets fjärde kvartalet. För helåret 2020 var minskningen 43 %, med en omsättning om 200,8 MSEK jämfört med 354,9 MSEK året innan.

Kvartalets rörelseresultat (EBIT) sjönk till -0,6 MSEK (24,2) och blev för helåret 38,4 MSEK (119,6).

Omsättningen i det fjärde kvartalet minskade till 35 MSEK jämfört med 38 MSEK i föregående kvartal. Det beror på
lägre omsättning för OEM och VIP som delvis motverkades av högre eftermarknadsintäkter, drivet av bättre
reservdelsförsäljning och fler reparationer, förklarar Torbjörn Johansson.

"Den för CTT i särklass viktigaste modellen - Boeing 787 – ökade under det fjärde kvartalet antalet aktiva flygplan med nästan 20 % till 800, vilket innebär att flottan nästan är tillbaka på samma nivå som för ett år sedan. Samma tendens går att notera för A350 där antalet aktiva flygplan idag är 308 mot 318 i början på januari 2020. Totala antalet flygtimmar för Boeing 787 ökade med 25 % mellan kvartalen men är fortfarande bara 57 % jämfört med fjärde kvartalet 2019."

"Det första kvartalet 2021 blir det hittills sämsta kvartalet i pandemin, både med avseende på resultat och omsättning. Prognosen är ännu ett svagt kvartal med sjunkande omsättning till 30 – 35 MSEK (77,2). Detta trots att den positiva trenden för eftermarknaden bedöms fortsätta men det motverkas av svagare OEM och lägre avräkning i VIP-projekten."

CTT har även beslutat att fasa ut det temporära besparingsinitiativet med förkortad arbetstid mot en bestående
kostnadsminskning i form av personalneddragningar. Det har medfört att CTT under januari månad sagt upp
ytterligare 13 medarbetare i Nyköping.

"Att bedriva en verksamhet där alla medarbetare jobbar deltid över en längre tid inte är optimalt, varken för företag eller personal," skriver Torbjörn Johansson i rapporten.

Torbjörn Johansson går i pension 

Torbjörn Johansson har meddelat styrelsen att han avser gå i pension den 1 april 2022. Styrelsen kommer senare i år starta rekryteringen av en ny vd. Torbjörn Johansson, som nästa år fyller 64 år, började på CTT som teknisk chef 1996 och har varit vd sedan 1997 och vill genom detta tidiga besked skapa en god och smidig process för rekryteringen av hans ersättare.

Tomas Torlöf, styrelseordförande i CTT, kommenterar:

-Torbjörn är en enastående entreprenör och VD, som i mer än två decennier varit drivande i att ta CTT från ett förhoppningsbolag till en etablerad leverantör med flygbolagskunder över hela världen. Han har i hög grad bidragit till, det smått unika faktum, att CTT idag är ensam leverantör av luftfuktare till alla de fyra senaste långdistansflygplansmodellerna från Airbus och Boeing.

-Jag är inte färdig med CTT ännu. Jag är fast besluten att lotsa bolaget genom krisen. Vid tidpunkten för min aviserade pension räknar jag med att CTT inte enbart är en bra bit in i återhämtningen utan även har tydliggjort några av våra tillväxtmöjligheter, säger Torbjörn Johansson.

CTTLoading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT